Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “R.” v kategorii Recenzent.
01

1838 První výstava Uměleckého spolku Františkova muzea
1879 Výstava Emila Holuba
1880 Výstava Josefa Mánesa
1882 První výstava spolku Mährischer Kunstverein (Moravského uměleckého spolku)
1886 První výstava Galerie Ruch
1886 Vasilij V. Vereščagin
1886 Výstava Karla Liebschera
1887 Jaroslav Věšín
1887 Retrospektivní výstava Carla Spitzwega
1887 Souborná výstava děl Hanuše Schwaigera
1887 Třetí výstava Galerie Ruch
1892 Jihoafrická výstava Emila Holuba
1902 Moderní francouzské umění
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1904 Antonín Slavíček a další (XIV. výstava SVU Mánes)
1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)
1904 Umění v Praze za Rudolfa II.
1905 Edvard Munch
1908 Výstava prací Františka Bílka
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella
1910 Les Indépendants
1912 Druhá výstava sdružení Sursum
1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců
1920 Metznerbund 1920
1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Sudetendeutsche Künstler

1921 Tvrdošíjní a hosté
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1922 První jarní výstava
1922 První výstava Oktobergruppe
1922 Výstava umění skupiny „Poutníci“ a říšskoněmeckých umělců
1923 Bazar moderního umění
1924 Výstava nového umění
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1925 Staří mistři z moravského soukromého majetku
1926 Posmrtná výstava Jana Štursy
1926 Třetí výstava Devětsilu
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1928 Palestina v obrazech
1928 Skupina Junge Kunst
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století
1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění současné Francie
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1931 Výstava moderních pražských umělců
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Výstava Sdružení západočeských výtvarných umělců a Sdružení jihočeských výtvarníků
1933 Portrét od 16. do poloviny 19. století
1933 Výstava Slovenska
1934 Georg Kars

1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Portrét 1850–1930
1934 Výstava Marca Chagalla
1934 Výstava moravsko-slezských umělců
1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 László Moholy-Nagy
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1935 Stavba měst
1936 Mezinárodní výstava fotografie
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1937 Bedřich Feigl
1937 Němečtí expresionisté
1937 Souborná výstava Georges Karse
1937 Staré umění na Slovensku
1937 Sudetoněmecká výstava
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Fotografie
1938 Postavy českých dějin
1940 Za novou architekturu
1942 Lidový byt
1948 Čeští klasikové 19. století
1948 Slovanská zemědělská výstava
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo