Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1905
Hans Temple

Datum:1. října 1905 – 1. listopadu 1905

Místo: Brno, Gerstbauerův nadační dům

Autoři architektonického řešení:Camillo Palleta

Pořadatel:Mährischer Kunstverein

Autoři koncepce:Camillo Palleta

komentář

Od roku 1903 disponoval Mährischer Kunstverein vlastními výstavními prostory v Gerstbauerově nadačním domě (Gerstbauersches Stiftungshaus). Celoroční výstavní provoz vedl spolek k odklonu od tradičních výročních výstav k výstavám úžeji tematicky vymezeným. Mimo jiné se v rámci nového výstavního programu zaměřil na monografické prezentace tvorby významných soudobých moravských umělců. Velká část špičkových moravských výtvarníků žila ve Vídni. I pro vídeňské prostředí ale monografická výstava jednoho autora představovala nový a stále ještě ne příliš rozšířený typ prezentace výtvarných děl na veřejnosti. Pro moravské autory úspěšné ve Vídni se v Brně otevírala jedinečná možnost výstavní prezentace rozsáhlého průřezu vlastní uměleckou tvorbou. V říjnu 1905 se tímto způsobem brněnskému publiku představil Hans Temple (1857–1931). Ve své době patřil mezi nejúspěšnější moravské malíře žijící ve Vídni. Získal řadu uměleckých ocenění na výstavách ve Vídni, německých městech i Paříži. Stejně tak byl nositelem státních vyznamenání. V letech 1913–1918 byl prezidentem moravského uměleckého sdružení Mährischer Künstlerbund. Ve středoevropském kontextu spočíval z výtvarného hlediska největší Templeho význam v tom, že patřil mezi první ryzí naturalisty v regionu a do Vídně přinášel naturalismus francouzského ražení. Vrcholu slávy dosáhl v 90. letech 19. století velkoformátovými obrazy, v nichž zachycoval žánrové výjevy z ateliérů vídeňských umělců.

Templeho brněnská monografická výstava měla formu průřezu jeho tvorbou, v níž byly zastoupeny nejvýznamnější obrazy z minulosti, které bylo možné do Brna zapůjčit, doplněné novějšími malbami menších a středních formátů. Celkem bylo vystaveno 36 obrazů. Mezi nimi bylo šest ze slavných výjevů z vídeňských ateliérů. Obraz Sochař prof. Rudolf Weyr ve svém ateliéru, který byl vystaven v Mnichově, Berlíně, Antverpách a v roce 1896 na výstavě ve vídeňském Künstlerhausu vyznamenán Císařskou cenou, nejvyšším vídeňským uměleckým oceněním. Obraz William Unger, který v roce 1891 získal ve vídeňském Künstlerhausu Stříbrnou medaili, a následně byl vystaven v Berlíně, Budapešti, Mnichově, Chicagu a Bruselu. Obraz Slavnostní den u profesora Zumbusche získal v roce 1897 v Mnichově Medaili II. třídy a byl vystaven ještě ve Vídni a Berlíně. Obraz Profesor Victor Tilgner ve svém ateliéru získal v roce 1895 ve vídeňském Künstlerhausu druhé nejvyšší vídeňské umělecké vyznamenání, Medaili arcivévody Carla Ludwiga, a byl poté vystaven v Mnichově, na Mezinárodní umělecké výstavě v Berlíně, kde obdržel Malou zlatou medaili (buď za tento obraz anebo za obraz Sochař prof. Rudolf Weyr ve svém ateliéru), a konečně v Drážďanech, kde dosáhl Zlaté medaile. Obrazy Johannes Benk a Návštěva v ateliéru medailéra Antona Scharffa doplnily tuto kolekci. Tilgnerův a Scharffův ateliér byly zapůjčeny z majetku města Vídně, Ungerův a Benkův z tamních soukromých sbírek. Dnes je pět těchto ateliérových výjevů, včetně vyobrazení Rudolfa Weyra, ve sbírkách Wien Museum. 

Obraz Slavnostní den u profesora Zumbusche bylo možné v Brně koupit za vysokou cenu 12 000 korun. Pro bližší představu tato částka odpovídala zhruba desetině majetku spolku Mährischer Kunstverein nebo dvacetině částky, za kterou o několik let později Mährischer Kunstverein vybudoval v Brně Künstlerhaus. Možnost získat zásadní obraz prominentního moravského umělce do moravského vlastnictví bylo z vlasteneckého hlediska důležité, ale moravské zemské instituce k tomuto účelu nedisponovaly odpovídající částkou. Tento problém vyřešil nejbohatší moravský šlechtic Johann II. z Liechtensteina, který obraz koupil a daroval Obrazárně Moravského zemského muzea, jejíž nástupnická organizace Moravská galerie má dnes dílo ve svých sbírkách. 

Robert Janás

Literatura

Robert Janás, Hans Temple (1857–1931). Moravský naturalistický malíř, diplomová práce, FF MU Brno, 1997

Robert Janás, Hans Temple. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschmährischen Malerei des 19. Jahrhunderts, Opuscula historiae artium, F 43, Brno 1999, s. 37–47

Robert Janás, Výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882–1918, in: Jana Vránová – Lubomír Slavíček (edd.), 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910–2000, Brno 2000, s. 21–35

Robert Janás, Mährischer Kunstverein v letech 1882–1918. Dějiny a výstavní činnost spolku, dizertační práce, FF MU Brno 2001, s. 140–150

Robert Janás, Hans Temple – Slavnostní den u profesora Zumbusche. Brno v minulosti a dnes XXVII, Brno 2014, s. 131–153

vystavující autoři
katalog

Hans Temple. Mährischer Kunstverein. 48. Ausstellung

 

Vydavatel: Mährischer Kunstverein

Místo a rok vydání: Brno 1905

recenze

-h., Gemäldeausstellung. Hans Temple, Tagesbote LV, 1905, č. 484, Abendblatt, 17. 10., s. 1

pdf
drobné zprávy o výstavě

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 452, Abendblatt, 28. 9., s. 4

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 464, Abendblatt, 5. 10., s. 4

Anonym, (Kunstausstellung), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 227, 5. 10., s. 2–3

Anonym, (Die Temple-Ausstellung des Mährischen Kunstvereines), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 229, 7. 10., s. 3

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 470, Morgenblatt, 8. 10., s. 4

Anonym, (Die Temple-Ausstellung des Mährischen Kunstvereines), Brünner MorgenpostBeilage zur Brünner Zeitung, 1905, Nr. 230, 8. 10., s. 5

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 470, 9. 10., s. 4

Anonym, (Temple-Ausstellung), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 230, 9. 10., s. 3

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 481, Morgenblatt, 15. 10., s. 2

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 492, Abendblatt, 21. 10., s. 4

Anonym, (Kunstausstellung des Mährischen Kunstvereines), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 241, 21. 10., s. 3

Anonym, (Kunstausstellung des Mährischen Kunstvereines), Brünner Morgenpost, Beilage zur Brünner Zeitung, 1905, Nr. 242, 22. 10., s. 5

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 494, Abendblatt, 23. 10., s. 4

Anonym, (Kunstausstellung des Mährischen Kunstvereines), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 242, 23. 10., s. 3

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, TagesboteLV, 1905, Nr. 502, Abendblatt, 27. 10., s. 4

Anonym, (Kunstausstellung), Brünner Morgenpost, Beilage zur Brünner Zeitung, 1905, Nr. 246, 27. 10., s. 4

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 505, Morgenblatt, 29. 10., s. 3

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 506, Abendblatt, 30. 10., s. 4

Anonym, (Kunstausstellung), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 248, 30. 10., s. 3

Anonym, Theater- und Kunstnachrichten, Tagesbote LV, 1905, Nr. 508, Abendblatt, 31. 10., s. 4

Anonym, (Kunstausstellung), Brünner Zeitung, 1905, Nr. 249, 31. 10., s. 5

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo