Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Ochrana osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu webových stránek Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820–1950, jejichž správcem je Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU).

Tato databáze slouží vědeckému výzkumu. Obsahuje mimo volně dostupné údaje a dokumenty, zveřejňované v souladu s ustanoveními platného autorského zákona, také výsledky základního výzkumu provedeného autory jednotlivých hesel, podepsanými pod textem komentáře.

Vstupem do databáze se uživatel zavazuje odkázat na zde nalezená data v každé publikaci, kvalifikační, doktorské nebo habilitační práci, a to odkazem na adresu webových stránek a konkrétní list (např.: https://databazevystav.udu.cas.cz, heslo: 1905 Edvard Munch).

Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo