Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Seznam míst konání

 

Brno

Galerie Mansarda, Cihlářská ulice
Gerstbauerův nadační dům
Künstlerhaus
Masarykův studentský domov

Místnost Klubu přátel umění
Palác Morava
Reduta
Salon knihkupectví Barvič & Novotný

Uměleckoprůmyslové muzeum
Zemské výstaviště

České Budějovice

Městské muzeum

Karlovy Vary


Hotel Střelnice (dnes Národní dům)

Kutná Hora

Budova reálné školy

Liberec

hala na výstavišti
Pavilon umění

Průmyslové muzeum
Výstavní hala Metznerbundu

Zaopatřovací ústav kralevice Rudolfa

Mladá Boleslav

Park Výstaviště

Nová Paka

Reálné gymnázium v Nové Pace

Pardubice

Automobilový palác bývalého výstaviště

Praha

Aventinská mansarda
Baba
Budova SVU Mánes
Clam-Gallasův palác
Colloredo Mansfeldský palác
Dům U Řečických
Galerie Dra. Feigla
Galerie Ruch
Jízdárna Pražského hradu
Kampa, zahradní sál zv. Steinitzův dům v Grafově zahradě, Dominikánská (Bredovská) ulice
Karolinum
Klavírní dům Schlögl
Klementinum
kostel sv. Martina Ve zdi
Králodvorská ulice č. 16
Kramářova vila
Krásná jizba Družstevní práce

Krasoumná jednota
Krasoumná jednota, Pštrossova 12
Letohrádek královny Anny
Letohrádek královny Anny (Belveder)
Měšťanská beseda
Nábřeží císaře Františka 6/č. p. 995
Nová radnice
Novoměstské sály (U Štajgrů), Vodičkova 28 (nezachováno)
Obecní dům
Obecní dům, Umělckoprůmyslové museum, Topičův salon
obecní škola u sv. Havla
Ovocný trh čp. 573
Palác Dunaj
Palác Fénix
Palác Žofín
Pavilon Jednoty umělců výtvarných, Voršilská ulice
Pavilon SVU Mánes pod Kinského zahradou

Rudolfinum
Salon Mikoláše Lehmanna
Síň Mánesa, Vodičkova 38
Slovanský ostrov
Topičův salon
U Tří jezdců na Senovážném náměstí
Uměleckoprůmyslové museum
Ústřední knihovna hl. m. Prahy
Ústřední knihovna hlavního města Prahy
Valdštejnský palác
Velkopřevorský palác
Výstavní síň státní dražebny
Výstavní síň v mezaninu paláce Kotva
Weinertova umělecká a aukční síň
Žofín

Teplice

Muzeum Teplice

Turnov

c. k. reálka

Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo