Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Databáze výstav

Výstavy v letech 1820–1829

Výstavy v letech 1830–1839

Výstavy v letech 1840–1849

Výstavy v letech 1850–1859

Výstavy v letech 1860–1869

Výstavy v letech 1870–1879

Výstavy v letech 1880–1889

Výstavy v letech 1890–1899

Výstavy v letech 1900–1909

Výstavy v letech 1910–1919

Výstavy v letech 1920–1929

1920 Druhá výstava Tvrdošíjných
1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty
1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1920 Výstava obrazů bojišť
1920 Metznerbund 1920
1921 Tvrdošíjní a hosté
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Ruští legionáři – výtvarníci
1921 Sudetendeutsche Künstler
1921 Členská výstava Společnosti architektů
1921 Členská výstava Spolku posluchačů Vysoké školy architektury
1921 Dar umělců k XII. sionistickém kongresu
1921 I. výstava uměleckého průmyslu československého
1922 První jarní výstava
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1922 Výstava umění skupiny „Poutníci“ a říšskoněmeckých umělců
1922 První výstava Oktobergruppe
1923 Bazar moderního umění
1924 Výstava nového umění
1925 Souborná výstava Václava Špály

1925 Výstava obrazů Emila Filly
1925 Staří mistři z moravského soukromého majetku
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Posmrtná výstava Jana Štursy
1926 Třetí výstava Devětsilu
1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1926 Výstava Kurta Schwitterse
1927 Výstava Zdenky Burghauserové
1927 Výstava severních Čech
1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe
1928 Palestina v obrazech
1928 Skupina Junge Kunst
1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst
1928 Alfons Mucha: Slovanská epopeje
1929 Japonské a čínské současné umění (LI. Výstava Jednoty umělců výtvarných)
1929 Výstava sdružení Prager Secession

Výstavy v letech 1930–1939

1930 Antonín Pelc
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století
1930 Mezinárodní umělecká výstava v Karlových Varech 1930
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1931 Výstava moderních pražských umělců
1931 Umění současné Francie
1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1931 Výstava proletářského bydlení
1932 Výstava Sdružení západočeských výtvarných umělců a Sdružení jihočeských výtvarníků
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Výstavy bydlení – stavba osady Baba
1932 Ludwig Blum
1932 Soudobá architektura SSSR
1933 Výstava Slovenska
1933 Portrét od 16. do poloviny 19. století
1933 František Tkadlík
1934 Georg Kars
1934 Výstava fotomontáží Hannah Höch
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Portrét 1850–1930
1934 Výstava moravsko-slezských umělců
1934 Výstava Marca Chagalla
1934 Výstava Martina Benky ve Výstavní síni Elánu

1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1935 Výstava skupiny Kvart
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 László Moholy-Nagy
1935 Výstava architektury, bydlení a urbanismu (VABU)
1935 Stavba měst
1936 Mezinárodní výstava fotografie
1936 Sudetoněmecká žena ve výtvarném umění
1936 Zdeněk Pešánek
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1937 Souborná výstava Georges Karse
1937 Výstava starého i moderního čínského umění
1937 Bedřich Feigl
1937 Staré umění na Slovensku
1937 Sudetoněmecká výstava
1937 Němečtí expresionisté
1937 Dnešní Mánes
1938 Fotografie
1938 Pražské baroko 1600–1800
1938 Postavy českých dějin
1938 Česká tradice v 19. století

Výstavy v letech 1940–1950

Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo