Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1934
Výstava fotomontáží Hannah Höch

Datum:23. února 1934 – 3. března 1934

Místo: Brno, Masarykův studentský domov

Autoři architektonického řešení:František Kalivoda

Pořadatel:Etické hnutí československého studentstva, František Kalivoda

Autoři koncepce:Hannah Höch, František Kalivoda

komentář

Výstava fotomontáží německé umělkyně Hannah Höch (1889–1978), která se konala v roce 1934 v Brně, představuje její první a doposud i poslední samostatnou výstavu na území dnešního Česka a Slovenska. Zasloužil se o ni brněnský architekt, grafický designér a propagátor moderního umění František Kalivoda (1913–1971). S Hannah Höch navázal kontakt kvůli anketě ohledně filmové cenzury, kterou připravoval pro časopis Index a která pak vyšla i s jejím vyjádřením v roce 1932 [Anonym 1932, s. 91]. O rok později znovu obnovili komunikaci, čehož výsledkem byla nejen výstava v Brně, ale také článek Hannah Höch Několik poznámek o fotomontáži publikovaný v časopise Středisko [Höch 1934, s. 29–30].

Na výstavě v Brně představila Höch své fotomontáže. Tomuto médiu se začala věnovat krátce po první světové válce jako členka berlínského dada, kdy také vytvořila svoji známou práci Řez kuchyňským nožem přes pivní břicha Výmarské republiky (1919). Přestože se v průběhu dvacátých let odpoutala od svých dadaistických kruhů, techniku fotomontáže neopustila a vytvořila jejím prostřednictvím rozsáhlý soubor děl. Ze začátku tato díla tvořila pouze pro sebe, poprvé je veřejně představila až v roce 1929 na legendární putovní výstavě Film und Foto s premiérou ve Stuttgartu. Krátce poté následovalo několik dalších výstav v mnoha zemích, i mimo Evropu. Toto plodné období, násilně ukončené nástupem nacistů v Německu k moci, bylo završeno výstavami Hannah Höch v Brně a v Haagu. Znovu autorka začala vystavovat pak až v roce 1949.

V Brně prezentovala Höch čtyřicet dva fotomontáží, které sama vybrala. Velká část z nich náležela do série Z etnografického muzea, v rámci které pracovala s fotografiemi muzeálních sbírek mimoevropského umění. V jiných pracích, jako kupř. Anglická tanečnice anebo Milenci na venkově, ironicky zpracovala rodová a rasová klišé. František Kalivoda měl na výstavě Hannah Höch doprovodnou přednášku Fotomontáž bojovná a hravá, jejíž znění se do dnešních dnů bohužel nedochovalo.

Výstava Hannah Höch nevzbudila v Československu větší pozornost. Pravděpodobným důvodem byla chybějící propagace, jakož i mimořádně krátké trvání – bylo ji možné spatřit pouze jeden týden.  Přesto jí z dnešního pohledu náleží významné místo. Patří totiž do pestré mozaiky mezinárodní sítě evropského modernistického hnutí v meziválečném období. Díky dochovaným pramenům, zejména korespondenci mezi Höch a Kalivodou, se dovídáme nejen o přípravách výstavy, ale rovněž celkově o fungování této rozvětvené sítě. Právě Kalivoda byl jedním z jejích nejvýznamnějších československých aktérů, udržoval kontakty s mnoha osobnostmi působícími hlavně v Německu, Holandsku a Švýcarsku. Vedle Höch se k nim řadí třeba Hélène de Mandrot (1867–1948), Lázsló Moholy-Nagy (1895–1946) nebo Raoul Hausmann (1886–1971). Své kontakty promítl do několika spoluprací, jejichž výsledkem byly přednášky, výstavy a publikace doma i v zahraničí. Výstava fotomontáží Hannah Höch byla jednou z nich.

Simona Bérešová

Citovaná literatura

Anonym 1932: Anonym, Anketa o filmové censuře, Index IV, 1932, č. 9–10, s. 85–95

Höch 1934: Hannah Höch, Několik poznámek o fotomontáži, Středisko IV, 1934, č. 1, s. 29–30

Další literatura

Simona Bérešová, Im Netzwerk des europäischen Modernismus. Korrespondenz zwischen František Kalivoda a Hannah Höch, Umění/Art LXIX, 2021, v tisku

Jindřich Chatrný, Architekt František Kalivoda a hraběnka Hélène de Mandrot: Několik poznámek nejen k ose Brno – La Sarraz, Brno v minulosti a dnes 25, 2012, s. 389–432

Maria Makela – Peter Boswell (edd.), The Photomontages of Hannah Höch (kat. výst. – Museum of Modern Art), New York 1997

Heinz Ohff, Die Ausstellungen, in: Heinz Ohff – Eberhard Roters, Hannah Höch – Eine Lebenscollage 1920–1945, Bd. II, Abt. 1, Berlin – Ostfildern-Ruit 1995, s. 283–304

Markéta Svobodová, Bauhaus a Československo 1919–1938: Studenti, koncepty, kontakty, Praha 2016, s. 174–182

Markéta Svobodová, New Stimuli for Optophonetic Works: Reflections of Science in the Theoretical Texts of the Architect František Kalivoda, Umění/Art LXVIII, 2020, s. 378–388

Archivní zdroje

Dopisy Hannah Höch Františku Kalivodovi ze dne  16. 10. 1933, 7. 11. 1933, 27. 1. 1934 a dva nedatované dopisy, Muzeum města Brno, Oddělení dějin architektury, Pozůstalost Františka Kalivody, Korespondence.  

Dopisy Františka Kalivody adresované Hannah Höch, Berlinische Galerie, Pozůstalost Hannah Höch: 

18. 10. 1933, sig. BG-Ar 5/95,3, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208623&viewType=detailView

11. 11. 1933, sig. BG-Ar 5/95,4, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208624&viewType=detailView

20. 11. 1933, sig. BG-Ar 5/95,5, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208625&viewType=detailView

2. 2. 1934, sig. BG-Ar 5/95,7, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208627&viewType=detailView

26. 2. 1934, sig. BG-Ar 5/95,8, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208628&viewType=detailView

6. 3. 1934, sig. BG-Ar 5/95,9, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208629&viewType=detailView

14.12.1934, sig. BG-Ar 5/95,6, permalink: https://sammlung-online.berlinischegalerie.de:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=208626&viewType=detailView

vystavující autoři
pozvánka
Autor pozvánky:Kalivoda František
Majitel: Muzeum města Brno
Autor pozvánky:Kalivoda František
Majitel: Muzeum města Brno
drobné zprávy o výstavě

Výstava fotomontáží, Nová politika I, 1934, č. 6, 3. 3., s. 7

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo