Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Přehled hesel aktuálně zpracovaných v databázi naleznete seřazený v chronologickém přehledu podle desetiletí na úvodní stránce. Databáze je stále průběžně doplňována a aktualizována.

Po rozkliknutí konkrétního hesla se dostanete k dostupným materiálům a dokumentům seřazeným v pevné struktuře. Heslo vždy obsahuje autorsky zpravovaný komentář s odkazy na literaturu a je doplněno naskenovanými materiály, zejm. katalogem a recenzemi, většinou dostupnými v databázi jako fulltextové dokumenty. V převážné většině případů jsou tyto dokumenty badatelsky přístupné a je možné je otevřít jako fulltextové dokumenty (zejm. recenze a katalogy). Zatímco položka recenzí je zpracována jako jejich kompletní seznam, sekce drobných zpráv o výstavě nabízí pouze výběr (bez vložených dokumentů). Pokud některé položky ve struktuře hesla chybí (plakát, pozvánka, fulltextové záznamy některých recenzí atp.), znamená to, že nebyly nalezeny. Pokud je údaj uvedený v hranaté závorce (např. pořadatel, autor koncepce, autor recenze apod.), označuje se tím nejistota v identifikaci. Některé údaje v listu výstavy nejsou aktivní pro křížové vyhledávání a neobjevují se v přehledech kategorií (např. anonymní autoři, výstavní výbory atp.), protože u jednotlivých výstav se liší. Pokud odkazujeme na dokumenty zpřístupněné na webových stránkách jiných institucí, je odkaz nutné zkopírovat do nového okna prohlížeče. Některé dokumenty zůstávají v souladu s ustanoveními autorského zákona nepřístupné a zobrazí se jen přihlášeným uživatelům. Pro nepřihlášené jsou přístupné v badatelském režimu z knihovny Ústavu dějin umění AV ČR.

Pro vyhledávání v databázi můžete využít hesla v zápatí hlavní stránky, která umožňují vyhledávání napříč rejstříky (autorské, místní).  Výhledově bude dokončeno a spuštěno také fulltextové vyhledávání umožňující prohledávat texty komentářů. Při používání prosíme o trpělivost, databáze se průběžně aktualizuje a vyhledávání se upravuje a zpřesňuje!

Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo