Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1904
Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)

Datum:2. ledna 1904 – 28. února 1904

Místo: Praha, Pavilon SVU Mánes pod Kinského zahradou

Pořadatel:SVU Mánes

komentář

„Vejdete, a ze všech stran, všemi prostory řine se cosi, podobného třepotavému, jásavému hlasu polnic; se všade útočí na vás zářivé trysky barev, …, kamkoli pohlédnete, všady proudy světla, záplavy vzduchu, kamkoli přikročíte vane vám vstříc široký, volný radostný dech země, vůně půdy, jednotné spoluznění lidí v jejich kraji, v krásném kraji moravského Slovácka.“ [Mádl 1904a, s. 13]

Takto popisuje Karel Boromejský Mádl své první dojmy z velmi hojně navštěvované XI. výstavy SVU Mánes. Byla to samostatná výstava 126 děl Joži Uprky, který předtím takto souborně vystavoval svá díla v Praze poprvé a naposledy v únoru 1897 v Topičově salonu.

Od té doby byl v jeho práci podle recenzentů patrný posun po technické stránce, směrem k jistější kresbě a ve sladění barevného nazírání. Jeho obrazy přes všechnu jásavou pestrost barev působily harmonickým klidem, a byly proto srovnávány s pracemi a vlastnostmi velkých mistrů [Novák 1906, s. 194]. Na výstavě byly také bohatě zastoupené Uprkovy akvarely, v nichž bylo spatřováno směřování ke zjednodušení malířských prostředků.

Výstava vyvolala velmi kladný ohlas, což dokládají četné oslavné recenze, či návštěvy významných osobností, ke kterým patřili například Karel B. Mádl, Kamil Hilbert, Karel Chytil, hrabě Václav Kounic a další. Výstavu ovšem nenavštěvovala pouze pražská inteligence. Naopak velký zájem o ni byl i ze strany návštěvníků z venkova, či studentů, kdy počet studentských skupin, které výstavu navštívily, byl rekordní. Ze Slovácka dokonce na pražskou výstavu přijela organizovaná hromadná návštěva. Periodikum Akademie, orgán socialistické mládeže zase přímo vyzývalo dělnictvo k návštěvě Uprkovy výstavy a tvrdilo, že i pro ně bude výstava „vzácným požitkem” [A.M. 1904, s. 128].

Dobové recenze naznačují, že v dané době byl Uprka již oceňovaný umělec. Například Mádl o něm napsal, že je to umělec ceněný a navíc povýšený na místo našeho, slovanského umělce a národního malíře, zpodobňujícího život venkovanů na Slovácku i život lidu podrobeného Němcům a Maďarům, ale uchovávajícího zvyky a obyčeje, které byly již v jeho době v úpadku a jejichž zobrazení má tudíž zvláštní důležitost [Mádl 1904b, s. 284]. Výstava v roce 1904 navíc vyšla vstříc údajnému přání publika, aby především Mánes na svých výstavách představoval naše a slovanské umělce [Anonym 1904, s. 3].

Úspěch zaznamenal i katalog výstavy, který musel být pro nadměrný zájem vydán ve druhém dotisku. V katalogu byly mimo výčet všech děl na výstavě zastoupených také reprodukce některých z Uprkových leptů. Právě leptům, které dosud nebyly v Uprkově díle tak početné, byla věnována velká pozornost. Zejména Mádl je označil za dokonale zvládnuté a řadil je k tomu nejlepšímu, co bylo u nás v této technice mladou generací vytvořeno [Mádl 1904c, s. 142].

Většina děl zastoupených na výstavě vycházela z období Uprkova stipendia v Paříži na přelomu let 1892–1893, kde za obraz Pouť u sv. Antoníčka získal na pařížském Salon de la Société des artistes français ocenění Mention honorable. Pobyt v Paříži přinesl Uprkovi znalost aktuálních postupů, zejména v koloritu a světelnosti a v použití volné skvrny jako tvárného prostředku. Zářivá barevnost slováckých krojů tvořila téměř ideální námět pro tuto „světlou malbu“ [Musilová 2011, s. 27], díky které je Uprka mimo jiné nazýván „malířem zdravého života, světel i barev“ [J. R. 1904, s. 168].

V důsledku rozchodu části umělců Mánesa s brněnským Klubem, byla výstava v roce 1904 Uprkovou poslední velkou spoluprací s SVU Mánes. Poté byl zastoupen už pouze dvěma akvarely na XXVI. členské výstavě v roce 1908 [Kačer 2011, s. 64].

V Praze měl Uprka další soubornou výstavu až v letech 1931–1932. Výstava, pořádaná SVU Myslbek, se konala ve výstavním pavilonu Na příkopě. Jednalo se o rozsáhlou výstavu, která byla značně náročná na organizaci. Pro výstavu nebyla zapůjčena očekávaná díla ze soukromých sbírek a návštěvnost již nebyla tak velká, jak se očekávalo. Nicméně jí bylo věnováno velké pozornosti v tisku a navštívila ji řada významných osobností, například prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk [Musilová 2011, s. 54].

Alžběta Matyášová

Citovaná literatura 

A. M. 1904: A. M., XI. výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Akademie VIII, 1904, s. 127–128

Anonym 1904: Anonym, Souborná výstava děl Jože Uprky, Národní listy XLIV, 1904, č. 3, 3. 1., s. 3

J. R. 1904: J. R., XI. výstava spolku výtvarných umělců Mánes: Joža Uprka, Lumír, 1904, č. 14, 20. 2., s. 167–168

Kačer 2011: Jaroslav Kačer, Joža Uprka (kat. výst.), Galerie výtvarného umění Hodonín 2011

Mádl 1904a: Karel Boromejský Mádl, Jóža Uprka, Národní listy XLIV, 1904, č. 3, 3. 1., s. 13

Mádl 1904b: Karel Boromejský Mádl, Umění Jóže Uprky, Nová česká revue I, 19031904, č. 4, leden 1904, s. 283–293

Mádl 1904c: M. [Karel Boromejský Mádl], Uprkova výstava, Zlatá Praha XXI, 1903–1904, č. 12, 15. 1., s. 142

Musilová 2011: Helena Musilová, Joža Uprka – životní data a události, in: eadem – Eva Bendová et al., Joža Uprka 18611940: Evropan slováckého venkova (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2011

Novák 1906: Arne Novák, Výtvarné umění v Čechách v r. 1904, Nová česká revue II, 1905–1906, č. 3, s. 193–194

Další literatura

Jakub Obrovský, Joža Uprka. K pátému výročí umělcovi smrti, Praha 1944

Archivní zdroje

Archiv hlavního města Prahy, Fond Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní činnost, Jóža Úprka. 1904 (2. 1. – 28. 2.)

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.action?showOne=&_sourcePage=Ug-sfbPfRhgZid5zhYZPVztLgb0KaG8RaDbtoGUs20V_qrpemZM8DT3q1_k_wb601bVCXnE-1JKIQirP2safMv4-xnmNbSKHuqO6ggljvx8%3D&pagerCompStateId=PAGER_MEDIA&paginatorCompStateId=PAGINATOR_MEDIA&rowPg=1

vystavující autoři
plakát
Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)
Autor plakátu:Scheiner Artuš
Technika: barevná litografie, papír, 116 x 70 cm
Majitel: Rabasova Galerie Rakovník
katalog

Katalog XI. výstavy SVU Mánes – Jóža Uprka, 1904

 

Vydavatel: Spolek výtvarných umělců „Mánes“

Místo a rok vydání: Praha 1904

recenze
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Výstava prací Jóže Uprky, Osvěta XXXIV, 1904, č. 2, s. 168–170

pdf
Jiřík František Xaver

František Xaver Jiřík, XI. výstava spolku Mánes, Zvon IV, 1904, č. 17, s. 239

pdf
Mádl Karel Boromejský

Karel Boromejský Mádl, Jóža Uprka, Národní listy XLIV, 1904, č. 3, 3. 1., s. 13

pdf
Mádl Karel Boromejský

M. [Karel Boromejský Mádl], Uprkova výstava, Zlatá Praha XXI, 1903–1904, č. 12, 15. 1., s. 142

pdf
Mráz Karel D.

Karel D. Mráz, Jóža Uprka, Rozhledy XIV, 1904, č. 17, 23. 1., s. 402–404

pdf
Novák Arne

Arne Novák, Výtvarné umění v Čechách v r. 1904, Nová česká revue II, 1905–1906, č. 3, s. 193–194

pdf

R. O., XI. výstava spolku Mánes a Jóža Uprka, Přehled II, 1904, č. 16, 27. 2., s. 255–256

pdf

T., XI. výstava „Mánesova“: Joža Uprka, Naše doba XI, 1903–1904, s. 379–380

pdf
drobné zprávy o výstavě

A. M., XI. výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Akademie VIII, 1904, s. 127–128

Anonym, Slovácký gajdoš, Besedy lidu XII, 1904, č. 9, s. 106–107

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“, Národní listy XLIV, 1904, č. 1, 1. 1., s. 4

Anonym, Souborná výstava děl Jože Uprky, Národní listy XLIV, 1904, č. 3, 3. 1., s. 2–3

Anonym, Výstava mistra Jože Uprky v Praze, Brněnské noviny, 1904, č. 3, 4. 1., s. 3

Anonym, Joža Uprka v Praze, Moravská orlice XLII, 1904, č. 4, 5. 1., s. 1

Anonym, Souborná výstava Jože Uprky v Praze, Moravská orlice XLII, 1904, č. 3, 6. 1., s. 3

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 7, 7. 1., s. 2

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 10, 10. 1., s. 3

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 17, 17. 1., s. 2, 4

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 19. 19. 1., s. 3

Anonym, Slovácké obrazy Jože Uprky, Rudé květy I–III, 1901–1904, č. 9, 1. 2., s. 143

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 38, 7. 2., s. 3

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 45, 14. 2., s. 3

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 52, 20. 2., s. 3

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 55, 24. 2., s. 3

Anonym, Výstava děl Jože Uprky v pavilloně „Manesa“ …, Národní listy XLIV, 1904, č. 59, 28. 2., s. 3

Anonym, XI. výstava „Manesa“…, Volné směry VIII, 1904, č. 1, s. 54–55

Anonym, Výtvarné umění, Jóža Uprka, Časopis pokrokového studenstva VII, 1904, č. 4–5, s. 94–95

Anonym, Joža Uprka, Dennice novověku XXVII, 1903–1904, č. 21, 17. 3., s. 5

František Fromek, K Uprkově výstavě, Besedy času IX, 1904, č. 7, 21. 2., s. 52–53

J. R., XI. výstava spolku výtvarných umělců Mánes: Joža Uprka, Lumír, 1904, č. 14, 20. 2., s. 167–168

Karel Procházka, Národopisné rozhledy, Vlasť XX, 1903–1904, č. 6, s. 555–556

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo