Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “grafika” v kategorii Klíčové slovo.
01

1821 Výstava Akademie v Praze
1824 Výstava Akademie v Praze
1832 Výstava uměleckých děl v Praze
1840 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1841 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1849 Stálá výstava Jednoty umělců výtvorných
1875 Výstava díla Josefa Führicha v Liberci
1895 56. výroční výstava Krasoumné jednoty
1900 Třetí výstava SVU Mánes
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)
1904 Umění v Praze za Rudolfa II.
1905 Edvard Munch
1906 67. výroční výstava Krasoumné jednoty
1906 Německočeská výstava v Liberci
1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty
1908 Výstava prací Františka Bílka
1910 Les Indépendants
1910 První výstava sdružení Sursum
1910 Souborná výstava Miloše Jiránka
1911 Výstava českých malířek
1912 Druhá výstava sdružení Sursum

1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912
1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců
1913 Výstava mistrovského dřevořezu japonského
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Moderní umění
1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných
1919 Obrazy z bojišť Francie
1920 Druhá výstava Tvrdošíjných
1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty
1921 Dar umělců k XII. sionistickém kongresu
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Ruští legionáři – výtvarníci
1921 Sudetendeutsche Künstler
1921 Tvrdošíjní a hosté
1922 První jarní výstava
1922 První výstava Oktobergruppe
1923 Bazar moderního umění
1924 Výstava nového umění
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1925 Výstava obrazů Emila Filly
1926 Souborná výstava Jana Kotěry

1926 Třetí výstava Devětsilu
1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst
1929 Japonské a čínské současné umění (LI. Výstava Jednoty umělců výtvarných)
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století
1931 Umění současné Francie
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1934 Portrét 1850–1930
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 László Moholy-Nagy
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1936 Sudetoněmecká žena ve výtvarném umění
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1938 Česká tradice v 19. století
1945 Městské veduty Václava Hollara
1945 Skupina 42
1946 Josef Istler
1946 Kresby a grafika Františka Kupky

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo