Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1931
Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)

Datum:2. září 1931 – 28. září 1931

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Autoři architektonického řešení:Bedřich Feuerstein

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:Bedřich Feuerstein, Vojtěch Chytil

komentář

Malíř, sběratel a úspěšný propagátor čínského umění Vojtěch Chytil (1896–1936) a architekt Bedřich Feuerstein (1892–1936) patřili k umělcům a intelektuálům, kteří v období před druhou světovou válkou vytvořili inspirativní prostředí pro debatu o starém i současném umění Číny a Japonska a pro sběratelství asiatik. Chytil se s Feuersteinem setkal v Číně asi v roce 1929 a od té doby je pojilo přátelství, které přerostlo ve společnou osvětovou a sběratelskou činnost.

Úspěch výstav asijského umění pořádaných v Československu přiměl Chytila k další cestě do Číny někdy koncem roku 1928 či začátkem roku 1929 a k nákupům nových uměleckých děl. Ta představil divákům v roce 1929 v Praze a pak v roce 1931 v Praze a Plzni. Výstavu čínského a tibetského umění, kterou uspořádal SVU Mánes v září roku 1931, Chytilovi pomohl realizovat Bedřich Feuerstein. Na její realizaci, resp. instalaci se podíleli také Karel Dvořák, Bedřich Feuerstein, Emil Filla a Otakar Novotný.

Výstava měla dvě části: část věnovanou buddhistickému umění (zastoupenému řadou anonymních autorů) a expozici současné tvorby. Chytilův úvod v katalogu výstavy zmiňuje, že hlavními umělci výstavy jsou Čchi Paj-š’ (Chytil používá fonetický přepis Či-bai-ši) (1864–1957), Siao Sun (1883–1944) a Čchen Pan-ting (1877–1970). Chytil zde poprvé vystavil Čchi Paj-š’ovo dílo. Kolekce jeho sedmdesáti tří maleb se stala početně významnou sekcí z celkového počtu 236 vystavených děl.

Na dvě české reprízy navazovaly další výstavy v Anglii. První výstava Contemporary Chinese Art (Současné čínské umění) se konala ve Whitechapel Gallery v Londýně od 23. května do 22. července roku 1933 a k vidění bylo osmdesát šest Čchi Paj-š’ových děl, tedy více než třetina z celkového počtu 253 exponátů. O rok později se výstava ve stejné galerii opakovala pod názvem Professor Chytil’s Collection of Modern Chinese Art (Sbírka moderního čínského umění profesora Chytila), od 14. června do 28. července. Při srovnání katalogů pražské výstavy z roku 1931 a londýnských výstav jsou patrné rozdíly v pojetí obou Chytilových projektů. Ačkoli úvodní text k výstavě ve Whitechapel byl variací na úvody dvou sekcí pražské výstavy, ta whitechapelská nebyla rozdělena na dvě části – současná díla se vystavovala společně s buddhistickými malbami. V deníku The Times vyšla 30. května 1933 recenze, která poukazuje na skutečnost, že kolekce zahrnuje také staré malby a že moderní čínské malířství vyniká malířskou technikou a energickými tahy štětce ne nepodobnými kaligrafii. Důraz na to, že výstava představuje i díla stará a že styl Čchi Paj-š’e, umělce na výstavě nejvíce zastoupeného, je podobný stylu japonských dřevořezů Kacušiky Hokusaie/ Katsushika Hokusai, je pozoruhodný, jako by se recenzent snažil přiblížit současnému divákovi dojem z velkého počtu děl současné čínské malby na dílech, která mu budou povědomá. Autor recenze si také všiml, že Čchi Paj-š’ovy malby jsou nejen technicky brilantní, ale že oplývají humorem stejně jako díla Hokusaiova. Zdá se, že londýnská expozice, resp. její torzo putovalo následně do Bratislavy a Vídně.

Teprve Chytilovy výstavní aktivity přiblížily evropskému divákovi současnou čínskou tvorbu, která zde do té doby byla téměř neznámá a stála ve stínu starého čínského umění, o němž široce diskutovali přední odborníci na stránkách uměleckých časopisů. Čínské malířství a zvláště keramika se těšily velké oblibě sběratelů a představovaly jeden z ideálů dobových estetických snah. Oproti předpokladům se potvrdilo, že Chytilova výstavní a sběratelská činnost byla mnohem významnější a že zastával neopomenutelnou úlohu v propagaci čínského moderního umění v evropském, ne-li světovém měřítku.

Helena Čapková

Literatura

Helena Čapková, Vojnina – záhada několika dopisů. Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem, Umění/Art LVIII, 2010, s. 63–72

Michaela Pejčochová, Posel z Dálného Východu, Praha 2019

Oldřich Král (ed.), Sbírka Vojtěcha Chytila (katalog), Dům umění města Brna – Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, Brno – Praha1989

Oldřich Král, Vojtěch Chytil – A Czech Painter in Beijing, Orientations XXII, 1991, s. 26–32

vystavující autoři
katalog

Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny

 

Vydavatel: S.V.U. Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1931

Autor úvodního textu:Chytil Vojtěch
recenze

Anonym, Der Ferne Osten im „Mánes”, Prager Presse, 1931, 30. 8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Národní politika, odpolední vydání, 1931, 9. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

Ch., Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Samostatnost, 1931, 10. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Chytil Vojtěch

V. Chytil, Čínský geniální malíř Ci-bai-ši vypráví o sobě, Národní listy, večerní vydání, 1931, 24. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Čapek Josef

Jč, Tibet, Mongolsko a Čína v budově Mánesa, Lidové noviny, 1931, 8. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Kovárna František

František Kovárna, Ve znamení exotů, Československá republika, 1931, 5. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

pdf

Ma, Čínské umění v Mánesu, Lidové noviny, 1931, 10. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

Ode, Umění staré i nové Číny, Moravský přítel lidu, 1931, 22. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Trpák Jaroslav Arnošt

Jaroslav Arnošt Trpák, Výstava tibetského, budhistického a moderního umění čínského v "Mánesu", Národní listy, večerní vydání, 1931, 31. 8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Trpák Jaroslav Arnošt

JAT – Dr. Chytil [Jaroslav Arnošt Trpák – Vojtěch Chytil], V horách u Pekinu pohřbívají malou Šita-sun…, Národní listy, večerní vydání, 1931, 8. 9., Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

V. H., Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Lidové listy, 1931, 18. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

V. H., Výstava nové Číny v Mánesově pavilonu, Lidové listy, 1931, 16. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

V. M., Bozi, požírající lidi - býci, roznášející na kopytech těla hříšníků. Neobyčejně zajímavá výstava asijského umění v Praze, Večer, 1931, 19. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Watterson Zdenka

Zdenka Watterson, Der Zauberer Tschi-bai-shi, zur chinesischen Kunstausstellung im "Mánes" – Prag, Prager Presse, 1931, 1. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

pdf
Závada Vilém

Vilém Závada, Rozhovor s prof. V. Chytilem, Národní osvobození, 1931, 24.9., Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

pdf

Z., Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Národní odsvobození, 1931, 9. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
drobné zprávy o výstavě

Anonym, Prohlídku výstavy umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, České slovo, 1931, 18.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Prohlídku výstavy umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, České slovo, 1931, 20.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Prohlídku výstavy umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Masarykův lid, 1931, 18.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava "Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny", Československá republika, 1931, 20.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Ein peinlicher Irrtum, Reichenberger Tagesbote, Abendausgabe, 1931, 4.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Eröffnung der Ostasien-Ausstellung im "Mánes", Prager Presse, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava čínského umění v Praze, Právo lidu, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Rudé Právo, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Umění Tibetu, Mongolska a moderní Číny, Národní politika, 1931, 23.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Národní politika, odpolední vydání, 1931, 29.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava čínského umění v Praze, České slovo, 1931, 8.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Lidové noviny, 1931, 2.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava moderného azijského umenia v Prahe, Slovenský denník, 1931, 1.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Tibet und China in Prag, Bohemia, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Eröffnung der Ostasien-Ausstellung im "Mánes", Abendblat, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, České slovo, 1931, 9.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava čínského umění v Mánesu, Národní osvobození, 1931, 19.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstavní činnost Mánesa v Praze, A. Z. České slovo, 1931, 29.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Umění Tibetu, Mongolska a moderní Číny, Lidové listy, 1931, 23.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Umění Tibetu, Mongolska a moderní Číny, Národní osvobození, 1931, 26.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Ein peinlicher Irrtum, Deutsches Volksblat, 1931, 7.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava v Mánesu otevřena, Národní politika, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Průhledy v umění východu, Výtvarné umění, č. 10, 1931, Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Rebublika, 1931, 13.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Lidové listy, 1931, 16.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Ein peinlicher Irrtum, Bohemia, 1931, 4.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Anonym, Pražské výstavy, A-Z České slovo, 1931, 15.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Bob, Der zerstreute Herr Baxa, Das Volk, 1931, 6.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jat, Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny: slavnostní zahájení se konalo dne 2. září, Národní listy, večerní vydání, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

Kr., Za čínskou zdí, Polední list, 1931, 3.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

N., Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Národní odvobození, 1931, 3.9.1931, Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

V.H., Z čínského umění, Lidové listy, 1931, 28.8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

V.H., Tibetské a čínské umění v Mánesu, Lidové listy, 1931, 2.9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo