Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1931
Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)

Date:2. September 1931 – 28. September 1931

Place: Prague,

Exhibition design:Bedřich Feuerstein

Organizer:SVU Mánes

Conception:Bedřich Feuerstein, Vojtěch Chytil

Exhibiting authors
Catalogue

Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny

 

Vydavatel: S.V.U. Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1931

Author/s of the introduction:Chytil Vojtěch
Reviews in the press

Anonym, Der Ferne Osten im „Mánes”, Prager Presse, 1931, 30. 8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Národní politika, odpolední vydání, 1931, 9. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

Ch., Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Samostatnost, 1931, 10. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Chytil Vojtěch

V. Chytil, Čínský geniální malíř Ci-bai-ši vypráví o sobě, Národní listy, večerní vydání, 1931, 24. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Čapek Josef

Jč, Tibet, Mongolsko a Čína v budově Mánesa, Lidové noviny, 1931, 8. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Kovárna František

František Kovárna, Ve znamení exotů, Československá republika, 1931, 5. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

pdf

Ma, Čínské umění v Mánesu, Lidové noviny, 1931, 10. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

Ode, Umění staré i nové Číny, Moravský přítel lidu, 1931, 22. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Trpák Jaroslav Arnošt

Jaroslav Arnošt Trpák, Výstava tibetského, budhistického a moderního umění čínského v "Mánesu", Národní listy, večerní vydání, 1931, 31. 8., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Trpák Jaroslav Arnošt

JAT – Dr. Chytil [Jaroslav Arnošt Trpák – Vojtěch Chytil], V horách u Pekinu pohřbívají malou Šita-sun…, Národní listy, večerní vydání, 1931, 8. 9., Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

V. H., Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Lidové listy, 1931, 18. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

V. H., Výstava nové Číny v Mánesově pavilonu, Lidové listy, 1931, 16. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg

V. M., Bozi, požírající lidi - býci, roznášející na kopytech těla hříšníků. Neobyčejně zajímavá výstava asijského umění v Praze, Večer, 1931, 19. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Watterson Zdenka

Zdenka Watterson, Der Zauberer Tschi-bai-shi, zur chinesischen Kunstausstellung im "Mánes" – Prag, Prager Presse, 1931, 1. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

pdf
Závada Vilém

Vilém Závada, Rozhovor s prof. V. Chytilem, Národní osvobození, 1931, 24.9., Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

pdf

Z., Výstava umění Tibetu, Mongolska a současné Číny, Národní odsvobození, 1931, 9. 9., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939

jpg
Keywords
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password