Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Praha

Seznam uměleckých výstav, na kterých se podílel(a) Praha

1821 Výstava Akademie v Praze

1824 Výstava Akademie v Praze

1832 Výstava uměleckých děl v Praze

1836 První výstava Krasoumné jednoty

1839 Výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy

1840 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění

1841 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění

1844 Výstava Spolku německých architektů a inženýrů

1847 Výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy

1847 Výstava sochy krále Přemysla Otakara I. a modelu síně Slavína

1849 Stálá výstava Jednoty umělců výtvorných

1850 Výstava obrazů Viléma Kandlera ve Valdštejnském paláci

1852 Výstava jednoho obrazu Louise Gallaita

1871 Posmrtná výstava soch Václava Levého (Výstava Umělecké besedy)

1874 Africká výstava Emila Holuba

1875 Výstava Josefa Führicha na výroční výstavě v Praze

1879 Výstava Emila Holuba

1880 Výstava Josefa Mánesa

1885 Kolektivní výstava děl bratří Karla a Adolfa Liebscherů v Praze

1886 První výstava Galerie Ruch

1886 Vasilij V. Vereščagin

1886 Výstava Karla Liebschera

1887 Jaroslav Věšín

1887 Retrospektivní výstava Carla Spitzwega

1887 Souborná výstava děl Hanuše Schwaigera

1887 Třetí výstava Galerie Ruch

1890 51. výroční výstava Krasoumné jednoty

1892 Jihoafrická výstava Emila Holuba

1895 56. výroční výstava Krasoumné jednoty

1898 První výstava SVU Mánes

1900 Třetí výstava SVU Mánes

1902 Moderní francouzské umění

1902 Výstava Augusta Rodina

1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)

1904 Antonín Slavíček a další (XIV. výstava SVU Mánes)

1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)

1904 Umění v Praze za Rudolfa II.

1905 Edvard Munch

1906 67. výroční výstava Krasoumné jednoty

1907 Francouzští impresionisté

1907 První výstava Osmi

1907 Výstava spolku Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen

1908 Druhá výstava Osmi

1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty

1908 Výstava německých umělců z Čech

1908 Výstava prací Františka Bílka

1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella

1909 Výstava projektů z III. soutěže na přestavbu Staroměstské radnice v Praze

1910 Deutschböhmischer Künstlerbund

1910 Les Indépendants

1910 Souborná výstava Miloše Jiránka

1911 Petr Brandl 1668–1735

1911 Výstava zahradních měst

1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes

1912 Druhá výstava sdružení Sursum

1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců

1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců

1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912

1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců

1913 Výstava mistrovského dřevořezu japonského

1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců

1914 Deutschböhmischer Künstlerbund

1914 Moderní umění

1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných

1919 Náš odboj

1919 Obrazy z bojišť Francie

1920 Druhá výstava Tvrdošíjných

1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa

1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty

1920 Výstava obrazů bojišť

1921 Členská výstava Společnosti architektů

1921 Členská výstava Spolku posluchačů Vysoké školy architektury

1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň

1921 I. výstava uměleckého průmyslu československého

1921 Ruští legionáři – výtvarníci

1921 Tvrdošíjní a hosté

1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921

1922 První jarní výstava

1923 Bazar moderního umění

1925 Souborná výstava Václava Špály

1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)

1926 Posmrtná výstava Jana Štursy

1926 Souborná výstava Jana Kotěry

1926 Třetí výstava Devětsilu

1926 Výstava Kurta Schwitterse

1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“

1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe

1927 Výstava Zdenky Burghauserové

1928 Alfons Mucha: Slovanská epopeje

1928 Skupina Junge Kunst

1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen

1929 Japonské a čínské současné umění (LI. Výstava Jednoty umělců výtvarných)

1929 Výstava sdružení Prager Secession

1930 Antonín Pelc

1930 Sto let českého umění 1830–1930

1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století

1931 Eugen Kahler – životní dílo

1931 Umění současné Francie

1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)

1931 Výstava moderních pražských umělců

1931 Výstava proletářského bydlení

1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly

1932 Soudobá architektura SSSR

1932 Výstava Sdružení západočeských výtvarných umělců a Sdružení jihočeských výtvarníků

1932 Výstavy bydlení – stavba osady Baba

1933 František Tkadlík

1933 Výstava Slovenska

1934 Georg Kars

1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru

1934 Výstava Marca Chagalla

1934 Výstava Martina Benky ve Výstavní síni Elánu

1934 Výstava moravsko-slezských umělců

1934 Zdeněk Rykr, Pryč!

1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy

1935 Francouzské moderní sochařství

1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR

1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.

1935 Výstava architektury, bydlení a urbanismu (VABU)

1935 Výstava skupiny Kvart

1936 Mezinárodní výstava fotografie

1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních

1936 Zdeněk Pešánek

1937 Bedřich Feigl

1937 Dnešní Mánes

1937 Němečtí expresionisté

1937 Souborná výstava Georges Karse

1937 Výstava starého i moderního čínského umění

1938 Česká tradice v 19. století

1938 Fotografie

1938 Postavy českých dějin

1938 Pražské baroko 1600–1800

1940 Výstava Jana Baucha

1940 Za novou architekturu

1941 Konfrontace

1942 Lidový byt

1945 Konfrontace II

1945 Městské veduty Václava Hollara

1945 Skupina 42

1945 Toyen

1946 Britské moderní umění

1946 Josef Lada

1946 Kresby a grafika Františka Kupky

1946 Umění republikánského Španělska

1947 Monumentální Mikoláš Aleš

1947 Obrazy národních umělců SSSR

1947 Umění moderní Ameriky

1948 Čeští klasikové 19. století

1948 Slovanská zemědělská výstava

1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

1950 Výstava životního díla sochaře Jana Štursy

Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo