Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Praha

Seznam uměleckých výstav, na kterých se podílel(a) Praha

1821 Výstava Akademie v Praze

1824 Výstava Akademie v Praze

1832 Výstava uměleckých děl v Praze

1836 První výstava Krasoumné jednoty

1844 Výstava Spolku německých architektů a inženýrů

1847 Výstava sochy krále Přemysla Otakara I. a modelu síně Slavína

1849 Stálá výstava Jednoty umělců výtvorných

1852 Výstava jednoho obrazu Louise Gallaita

1871 Posmrtná výstava soch Václava Levého (Výstava Umělecké besedy)

1875 Výstava Josefa Führicha na výroční výstavě v Praze

1880 Výstava Josefa Mánesa

1886 První výstava Galerie Ruch

1886 Výstava Karla Liebschera

1887 Jaroslav Věšín

1887 Retrospektivní výstava Carla Spitzwega

1887 Souborná výstava děl Hanuše Schwaigera

1887 Třetí výstava Galerie Ruch

1898 První výstava SVU Mánes

1900 Třetí výstava SVU Mánes

1902 Moderní francouzské umění

1902 Výstava Augusta Rodina

1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)

1904 Antonín Slavíček a další (XIV. výstava SVU Mánes)

1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)

1904 Umění v Praze za Rudolfa II.

1905 Edvard Munch

1907 Francouzští impresionisté

1907 První výstava Osmi

1907 Výstava spolku Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen

1908 Druhá výstava Osmi

1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty

1908 Výstava německých umělců z Čech

1908 Výstava prací Františka Bílka

1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella

1909 Výstava projektů z III. soutěže na přestavbu Staroměstské radnice v Praze

1910 Les Indépendants

1910 Souborná výstava Miloše Jiránka

1911 Petr Brandl 1668–1735

1911 Výstava zahradních měst

1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes

1912 Druhá výstava sdružení Sursum

1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců

1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců

1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912

1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců

1913 Výstava mistrovského dřevořezu japonského

1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců

1914 Deutschböhmischer Künstlerbund

1914 Moderní umění

1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných

1919 Náš odboj

1919 Obrazy z bojišť Francie

1920 Druhá výstava Tvrdošíjných

1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa

1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty

1920 Výstava obrazů bojišť

1921 Členská výstava Společnosti architektů

1921 Členská výstava Spolku posluchačů Vysoké školy architektury

1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň

1921 Ruští legionáři – výtvarníci

1921 Tvrdošíjní a hosté

1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921

1922 První jarní výstava

1923 Bazar moderního umění

1925 Souborná výstava Václava Špály

1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)

1926 Posmrtná výstava Jana Štursy

1926 Souborná výstava Jana Kotěry

1926 Třetí výstava Devětsilu

1926 Výstava Kurta Schwitterse

1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“

1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe

1928 Skupina Junge Kunst

1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen

1929 Japonské a čínské současné umění (LI. Výstava Jednoty umělců výtvarných)

1929 Výstava sdružení Prager Secession

1930 Sto let českého umění 1830–1930

1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století

Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo