Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1836
První výstava Krasoumné jednoty

Datum:duben – květen 1836

Místo: Praha, Klementinum

Pořadatel:Krasoumná jednota

komentář

Každoroční umělecká výstava pražské Akademie konaná v jejích prostorách v Klementinu byla tohoto roku poprvé uspořádána prostřednictvím Krasoumné jednoty, pražského uměleckého spolku založeného jako odnož Společnosti vlasteneckých přátel umění na akciovém principu po vzoru obdobných zahraničních spolků. 

Krasoumná jednota vznikla v rámci SVPU v roce 1835. Její vznik byl reakcí na hnutí umělců, kteří od počátku třicátých let v Praze usilovali o vznik podpůrného spolku, avšak nezávislého na stále více kritizované SVPU. Jejich snahy zesílily opět v roce 1835 a SVPU z obavy před vznikem konkurenčního spolku a výstavy (protože umělci požadovali zřízení trvalé pražské výstavy) prostřednictvím svého prezidenta Kristiana Kryštofa Clam-Gallase tuto iniciativu zamítla a sama přebrala: zřídila akciový spolek, tzv. Kunstverein/Krasoumnou jednotu, orientovanou na organizování výstav, zprostředkování uměleckého obchodu a šíření uměleckých děl. Cílem Krasoumné jednoty bylo po vzoru jiných evropských uměleckých spolků (Kunstvereinu v Mnichově či ve Vídni) finančně podporovat žijící umělce skrze nákupy jejich děl za finance získané z členských příspěvků a prodeje akcií. Již v roce 1835 Jednota získala ca. 500 členů; jednotlivá akcie stála 5 fl. C. M. [Sternberg 2017, s. 28 a pozn. 135]. Tyto akcie byly následně slosovány v rámci umělecké výstavy, kde spolek nakoupil od umělců jejich díla a prostřednictvím slosování je rozdělil mezi vylosované akcionáře. Ostatní dostávali od spolku každoročně alespoň grafickou prémii. 

První slosování proběhlo na pražské výstavě 18. dubna 1836 na základě získaného císařského povolení, které spolku pomohl zajistit nejvyšší pražský purkrabí a protektor SVPU Karel Chotek [Rittersberg 1836]. Chotek v této době figuroval také jako prostředník mezi SVPU a nespokojenými pražskými umělci [Hojda – Prahl 2004, s. 19–23]. O detailech výstavy nemáme žádné bližší informace, protože katalog k ní toho roku nebyl vydán. Jedinou zprávu o výstavě nám poskytuje text zprávy výboru SVPU za uplynulý rok otištěný v Bohemii, kde o ní povšechně referoval jednatel Společnosti Jan Ritter z Rittersbergu. Uvedl, že se podařilo shromáždit reprezentativní výběr uměleckých děl pro slosování, některá díla zahraničních umělců a také neprodejná díla domácích, a výstava byla proto dvakrát větší než dosud. Údajně se také těšila velké návštěvnosti. Neuvádí však žádné vystavující umělce, a tak můžeme usuzovat pouze na zastoupení držitelů akademických ocenění udělených toho roku, které vyjmenovává: Vilém Kandler, Alois Čermák, Franz Neusar, Franz Hollan, Johann Skarda, Anton Volkmer, Ferdinand Dvorzak, Franz Fesenmayer, Joseph Zawadil, Anton Schlager, Eduard Bunzel, Jakob Polz, Wenzel Kurz. Víme také, že Antonín Mánes zde vystavil obraz Karlštejn, který následně koupil císař Ferdinand při své korunovaci v Praze; dnes nezvěstný obraz je známý z litografie Bedřicha Anděla [Reitharová 2005, s. 18]. 

Výstava každopádně uvedla do Prahy běžný zvyk dobových uměleckých spolků pořádat slosování a prostřednictvím prodeje vystavených uměleckých děl zprostředkovat kontakt mezi umělci a potencionálním nakupujícím publikem. Přestože tato návaznost mezi financováním spolku, nákupy a vkusem publika měla i stinnou stránku v možném preferování průměrných, avšak publikem oblíbených a žádaných děl, znamenala v pražském prostředí další modernizaci uměleckého provozu.

Pavla Machalíková

Citovaná literatura

Hojda – Prahl 2004: Zdeněk Hojda – Roman Prahl, Kunstverein nebo/oder Künstlerverein? Hnutí umělců v Praze 1830–1856/Die Künstlerbewegung in Prag 1830–1856, Praha 2004

Reitharová 2005: Eva Reitharová, Josef Mánes. Odkaz malířů Mánesovy rodiny, Praha 2005

Sternberg 2017: Caroline Sternberg, Kunstakademie und Kulturelle Modernisierung. Die Geschichte der Prager Kunstakademie im Zeitraum 1840–1870, Regensburg 2017

Rittersberg 1836: Johann Ritter von Rittersberg, Vortrag in der öffentlichen Sitzung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag am 7. Mai 1836, Bohemia (příloha) IX, 1836, 7. 5., nestr.

Další literatura

Vladimír Novotný, Sto let Krasoumné jednoty, Praha 1935

Archivní zdroje

Archiv Národní galerie Praha, fond SVPU (kart. 86, inv. č. 292; SVPU, kart. 84, inv. č. 342)

vystavující autoři
drobné zprávy o výstavě

Johann Ritter von Rittersberg, Vortrag in der öffentlichen Sitzung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag am 7. Mai 1836, Bohemia (příloha) IX, 1836, 7. 5., nestr.

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo