Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “kresba” v kategorii Klíčové slovo.
01

1821 Výstava Akademie v Praze
1824 Výstava Akademie v Praze
1832 Výstava uměleckých děl v Praze
1836 První výstava Krasoumné jednoty
1840 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1841 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1875 Výstava díla Josefa Führicha v Liberci
1875 Výstava Josefa Führicha na výroční výstavě v Praze
1880 Výstava Josefa Mánesa
1885 Kolektivní výstava děl bratří Karla a Adolfa Liebscherů v Praze
1890 51. výroční výstava Krasoumné jednoty
1895 56. výroční výstava Krasoumné jednoty
1898 První výstava SVU Mánes
1900 Třetí výstava SVU Mánes
1902 Moderní francouzské umění
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1905 Edvard Munch
1906 67. výroční výstava Krasoumné jednoty
1907 Francouzští impresionisté
1907 Výstava spolku Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen
1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty
1908 Výstava německých umělců z Čech
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella
1910 Deutschböhmischer Künstlerbund
1910 Souborná výstava Miloše Jiránka
1911 Výstava českých malířek
1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes
1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců

1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912
1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Deutschböhmischer Künstlerbund
1914 Moderní umění
1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných
1919 Obrazy z bojišť Francie
1920 Druhá výstava Tvrdošíjných
1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1920 Metznerbund 1920
1920 Výstava obrazů bojišť
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Ruští legionáři – výtvarníci
1921 Sudetendeutsche Künstler
1922 První jarní výstava
1922 První výstava Oktobergruppe
1923 Bazar moderního umění
1924 Výstava nového umění
1925 Souborná výstava Václava Špály
1925 Výstava obrazů Emila Filly
1926 Posmrtná výstava Jana Štursy
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Třetí výstava Devětsilu
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe
1927 Výstava Zdenky Burghauserové
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst
1928 Skupina Junge Kunst
1929 Výstava sdružení Prager Secession

1930 Antonín Pelc
1930 Mezinárodní umělecká výstava v Karlových Varech 1930
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století
1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1933 František Tkadlík
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Portrét 1850–1930
1934 Výstava moravsko-slezských umělců
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1936 Sudetoněmecká žena ve výtvarném umění
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1937 Souborná výstava Georges Karse
1937 Sudetoněmecká výstava
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Postavy českých dějin
1940 Výstava Jana Baucha
1941 Konfrontace
1945 Skupina 42
1945 Toyen
1946 Josef Istler
1946 Josef Lada
1946 Kresby a grafika Františka Kupky
1947 Monumentální Mikoláš Aleš
1948 Slovanská zemědělská výstava
1950 Výstava životního díla sochaře Jana Štursy

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo