Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1925
Souborná výstava Václava Špály

Datum:31. ledna 1925 – 8. března 1925

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:[Václav Špála]

komentář

Výstava Václava Špály se uskutečnila v roce, kdy slavil čtyřicáté narozeniny. Jejím pořadatelem byl Spolek výtvarných umělců Mánes, kam umělec vstoupil v roce 1909 a kromě krátké pauzy v letech 1911–1912, kdy působil ve Skupině výtvarných umělců, v něm zůstal až do sklonku života. Špálova umělecká tvorba i osobnost byly spolkem velmi respektovány. Ve dvacátých letech se to projevilo především formou zastoupení na členských výstavách Mánesa: spolu s díly Emila Filly představovaly Špálovy obrazy nejpočetnější vystavené soubory. V roce 1936 byl Špála zvolen předsedou spolku.

Práce na soubornou výstavu byly vybrány tak, aby reprezentovaly Špálovu tvorbu komplexně: od počátků samostatné tvůrčí činnosti po odchodu z Akademie výtvarných umění v Praze přes expresionistickou a kubistickou etapu až k nejnovějším krajinám, zátiším a figurálním dílům dvacátých let. Vedle šesti desítek obrazů vystavil umělec zhruba stejný počet akvarelových, tušových a dalších kreseb. Většina prací byla z autorova majetku a byla prodejných. Zbytek byl zapůjčen od soukromých sběratelů. Nejdražší položkou byl obraz Koupání z roku 1919, který je dnes v majetku Západočeské galerie v Plzni. Moderní galerie z výstavy zakoupila olej Z Korčuly (1923) a čtyři kresby.

Úvod katalogu napsal kritik a publicista Josef Kodíček. Jeho text ve zkratce poukázal na inspirační zdroje umělcovy tvorby a na její charakteristické znaky. Je příznačné, že Kodíček kladl velký důraz na díla, která nebyla závislá na cizích zdrojích, ale představovala originální hodnotu. V tomto smyslu oceňoval zejména „červeno-modrou periodu“, která začala kolem roku 1913, kdy Špála dle Kodíčka opustil předešlé období, v němž se výraznou měrou uplatňovala stylizace a alegorizace. Umělec se pro Kodíčka stal jedním z „nejčeštějších zjevů českého umění“ [Kodíček 1925, nestr.]. Optikou národnosti byl Špála často posuzován i v recenzích výstavy. Druhým hlavním tématem byla jeho práce s barvou, která se stala Špálovým základní stavebním a výrazovým prvkem obrazu.

Kladné ohlasy, které výstava vyvolala, se pro umělce staly důležitým potvrzením smysluplnosti vlastního tvůrčího úsilí. Výstavu lze v jistém smyslu chápat jako kanonizaci Špálovy tvorby z hlediska jejího místa v rámci dějin českého moderního umění. 

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Kodíček 1925: Josef Kodíček, Václav Špála, in: LXXXVIII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes. Souborná výstava Václava Špály. (Oleje, akvarely, kresby), (kat. výst.), SVU Mánes v Praze 1925, nestr.

Další literatura

Vojtěch Lahoda, Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, in: Petr Jindra (ed.), Kubismus 1910–1925: kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Plzeň 2009, s. 41

Helena Musilová, Umění jako projev života, in: eadem (ed.), Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím, Praha 2005, s. 42

Archivní zdroje

Archiv hlavního města Prahy, Fond Spolek výtvarných umělců Mánes, Výstavní činnost, 4082, Souborná výstava Václava Špály, 1925 (únor)

vystavující autoři
pozvánka
Souborná výstava Václava Špály

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=785EAA18220E11E0823600166F1163D4&scan=22#scan22

katalog

LXXXVIII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes. Souborná výstava Václava Špály. (Oleje, akvarely, kresby.)

 

Vydavatel: Spolek výtvarných umělců Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1925

 

Autor úvodního textu:Kodíček Josef
recenze

á., Pražskými výstavami, Samostatnost XX, 1925, č. 10, 6. 3., s. 2

pdf

L. B., Výstava Václava Špály, Národní osvobození II, 1925, č. 45, 15. 2., s. 5

pdf
Čapek Josef

Josef Čapek, Malování Václava Špály, Přítomnost II, 1925, č. 6, 19. 2., s. 90–91

pdf
Čapek Josef

jč [Josef Čapek], Obrazy Václava Špály, Lidové noviny XXXIII, 1925, č. 68, 8. 2., s. 7 

pdf
Fuchs Rudolf

Rudolf Fuchs, Zum Schluss der Ausstellung Václav Špála, Prager Abendblatt LIX, 1925, č. 58, 12. 3., s. 6

pdf
Harlas František Xaver

F. X. Harlas, V paviloně Mánesa, Národní politika XLIII, 1925, č. 54, 24. 2., s. 7

pdf
Jež Štěpán

Štěpán Jež., Souborná výstava V. Špály v „Mánesu“, Československá republika CCXLVI, 1925, č. 37, 8. 2., s. 8–9

pdf
Kodíček Josef

Josef Kodíček, Václav Špála, Tribuna VII, 1925, č. 28, 1. 2., s. 1–2

pdf
Lehmann Fritz

Fritz Lehmann, Austellung V. Špala, Prager Tagblatt L, 1925, č. 29, 3. 2., s. 3 

pdf
Marek Josef Richard

JRM [Josef Richard Marek], Václav Špála, Národní listy LXV, 1925, č. 57, 27. 2., s. 4

pdf
Mokrý František Viktor

František V. Mokrý, Malíř Václav Špála. V síni Mánesa, Venkov XX, 1925, č. 45, 22. 2., s. 8

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Souborná výstava obrazů Václava Špály, Národní osvobození II, 1925, č. 32, 1. 2., s. 6

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Václav Špála, Prager Presse V, 1925, č. 40, 10. 2., s. 6

pdf

řk., Václav Špála Právo lidu XXXIV, 1925, č. 39, 15. 2., s. 12

pdf
Schürer Oskar

Oskar Schürer, Václav Špála, Tribuna VII, 1925, č. 39, 15. 2., s. 6

pdf
Teige Karel

Karel Teige, Pražské výstavy, Stavba III, 1924–1925, s. 167

pdf
Pohledy do výstavy

Obrazy z jubilejní výstavy Václava Špály

Prager Presse V, 1925

drobné zprávy o výstavě

Anonym, Die Ausstellung Špála, Prager Presse V, 1925, č. 36, 6. 2., s. 5

Anonym, Die Vernisage der Ausstellung Václav Špála, Prager Presse V, 1925, č. 31, 31. 1., s. 5

Anonym, Oficiosní list a Václav Špála, Tribuna VII, 1925, č. 61, 13. 3., s. 3

Anonym, Síň Mánesa, Venkov XX, 1925, 7. 2., č. 32, s. 5

Anonym, Soubor prací Václava Špály, Národní listy LXV, 1925, č. 32, 1. 2., příl., s. 9

Anonym, Souborná výstava obrazů Václava Špály, Národní osvobození II, 1925, č. 35, 5. 2., s. 6

Anonym, Souborná výstava prací Václava Špály, Československá republika CCXLVI, 1925, č. 30. 31. 1., s. 7

Anonym, Souborná výstava prací Václava Špály, Národní osvobození II, 1925, č. 31, 31. 1., s. 6

Anonym, Souborná výstava prací Václava Špály, Národní politika XLIII, 1925, č. 31, 31. 1., s. 8

Anonym, Souborná výstava prací Václava Špály, Právo lidu XXXIV, 1925, č. 27, 31. 1., s. 8

Anonym, Souborná výstava prací Václava Špály, Tribuna VII, 1925, č. 27, 31. 1., s. 5

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, České slovo XVII, 1925, č. 30, 5. 2., s. 5

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, České slovo XVII, 1925, č. 48, 26. 2., s. 6

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, Československá republika CCXLVI, 1925, č. 63, 6. 3., s. 9

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, Národní listy LXV, 1925, č. 64, 6. 3., příl., s. 9

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, Právo lidu XXXIV, 1925, č. 55, 6. 3., s. 10

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, Tribuna VII, 1925, č. 45, 22. 2., s. 7

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, Tribuna VII, 1925, č. 53, 4. 3., s. 5 

Anonym, Souborná výstava Václava Špály, Venkov XX, 1925, č. 56, 7. 3., s. 9

Anonym, Výstava obrazů akad. malíře Václava Špály, Národní osvobození II, 1925, č. 31, 31. 1., s. 8

Anonym, Výstava Václava Špály v „Manesu“ ve Vodičkově ulici, Národní osvobození II, 1925, č. 62, 4. 3., s. 8

Anonym, Výstava Václava Špály v síni Mánesa, Národní listy LXV, 1925, č. 38, 8. 2., příl., s. 9

Anonym, Výstava Václava Špály, Národní politika XLIII, 1925, č. 32, 1. 2., s. 9

Anonym, Výstava Václava Špály, Národní politika XLIII, 1925, č. 38., 8. 2., s. 9

Anonym, Výstava Václava Špály, Právo lidu XXXIV, 1925, č. 28, 1. 2., s. 12

Anonym, Výstava Václava Špály, Tribuna VII, 1925, č. 28, 1. 2., s. 6

Anonym, Výstava Václava Špály, Tribuna VII, 1925, č. 33, 8. 2., s. 7

Anonym, Zprávy za měsíc leden a únor, Dílo XVIII, 1924–1925, č. 4, s. 28

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo