Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “Viktor” v kategorii Recenzent.
01

1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1925 Souborná výstava Václava Špály
1925 Staří mistři z moravského soukromého majetku
1925 Výstava obrazů Emila Filly
1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst
1928 Skupina Junge Kunst
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1930 Antonín Pelc
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století

1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění současné Francie
1931 Výstava moderních pražských umělců
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Ludwig Blum
1932 Výstava Sdružení západočeských výtvarných umělců a Sdružení jihočeských výtvarníků
1933 Portrét od 16. do poloviny 19. století
1933 Výstava Slovenska
1934 Georg Kars
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Portrét 1850–1930
1934 Výstava Marca Chagalla
1934 Výstava Martina Benky ve Výstavní síni Elánu
1934 Výstava moravsko-slezských umělců

1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1935 Výstava skupiny Kvart
1936 Zdeněk Pešánek
1937 Bedřich Feigl
1937 Dnešní Mánes
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Postavy českých dějin
1938 Pražské baroko 1600–1800
1940 Výstava Jana Baucha
1942 Lidový byt

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo