Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1930
Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)

Datum:12. října 1930 – 2. listopadu 1930

Místo: Brno, Künstlerhaus

Pořadatel:Mährischer Kunstverein

Autoři koncepce:Viktor Oppenheimer

komentář

Po diváckém úspěchu přehlídky starých mistrů z roku 1925 se výbor Moravského uměleckého spolku (Mährischer Kunstverein) o pět let později rozhodl pokračovat v pořádání pravidelných retrospektivně zaměřených výstav. Ty měly nejlépe v ročních intervalech seznamovat veřejnost s obrazy, sochami, kresbami a grafikami, stejně jako s předměty orientálního umění a uměleckého řemesla pocházejícími z brněnského, respektive moravského soukromého majetku. Tento záměr programově deklaroval výtvarník, výtvarný kritik a před rokem 1938 hlavní iniciátor a spiritus agens těchto výstavních aktivit Viktor Oppenheimer (1877–1942) v úvodním slově katalogu první z nich z roku 1925. Výstava na podzim roku 1930 představila soubor 187 obrazů a plastik evropských umělců z let 1850 až 1930, nacházejících se především v majetku soukromých sběratelů německé národnosti. Až na několik případů, kdy si přáli zůstat v naprosté anonymitě, figuruje jejich převážná část v katalogu pouze pod zkratkami svých jmen. Jmenovitě uvedeni jsou zapůjčitelé spíše jednotlivých uměleckých děl, konkrétně lékaři Adolf Leopold Scherbak (1871–1936) a Wilhelm Mager (1871–1935), podnikatelé Felix Bloch (1873–1941) a Paul Selb (1870–1947), majitel známého fotografického závodu Rudolf de Sandalo jun. (1899–1960), případně obchodní zástupce Franz Tesař. Výjimku tvořil pouze nepochybný sběratel Dr. Ludwig Levy (1881–1946), který v Brně v letech 1905 až 1939 zastával úřad vrchního rabína. Z jeho majetku pocházel početný soubor 25 obrazů, obsahující kromě prací mnichovských autorů Heinricha von Zügel, Gabriela von Max, Franze von Stuck, Adolfa von Hengeler, Julia Hesse, Julia Hüthera a Carla Schwalbacha, také krajinu Aloise Kalvody, uhlovou kresbu Oskara Kokoschky nebo pointilistický akvarel Paula Signaca. Bohatství této sbírky a její určující zaměření na mnichovské autory neopomněl zdůraznit ve svém referátu o výstavě František Žákavec [Žákavec 1931]. Pozornost věnoval i třem sbírkám, jejichž majitelé je dnes možné bezpečně identifikovat jako továrníka Hugo Hannaka (1880–?), středoškolského profesor PhDr. Bertholda Königa (1878–1952), a také jednu ženu-sběratelku, Irenu Beran (1886–1979) [Slavíček 2016]. Z jejich sbírek byla vystavena díla významných francouzských, belgických, německých a rakouských malířů a sochařů 19. století, mj. Jeana-Baptisty Camilla Corota, Theodora Rousseaua, Alexandera Gabriela Decampse, Adolpha Josepha Thomasa Monticelliho, Gustava Courbeta, Jeana Francoise Raffaelliho, Eugena Boudina, Augusta Renoira, Vincenta van Gogh, Paula Signaca, André Deraina, Constantina Meuniera, George Minneho, Maxe Liebermanna, Franze von Stuck, Ferdinanda Hodlera, Eugena Jettela, Hanse Makarta, Tiny Blau-Lang, Gustava Klimta, Egona Schieleho. Tento základ doplnily ještě hojné doklady soudobé výtvarné produkce s obrazy a sochami Augusta Brömseho, Eduarda Csanka, Huga Charlemonta, Carla Marii Thumy, Emila Orlika, Antona Faistauera, Albina Egger–Lienze, Josefa Dobrowského, Franze Barwiga, tj. převážně umělců, kteří pravidelně vystavovali na výstavách Mährischer Kunstvereinu. Z českých autorů byli zastoupeni např. malíři Joža Uprka, Kalvoda a František Hlavica, nebo sochař Jan Štursa.

Lubomír Slavíček

Citovaná literatura

Žákavec 1931: Ž. [František Žákavec], Výstava obrazů a plastik z brněnského soukromého majetku (1850–1930), Umění IV, 1931, s. 184–185

Slavíček 2016: Lubomír Slavíček, Irene Beran a ty druhé. Brněnské sběratelky umění německé národnosti před rokem 1939, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 576–595, 686–687

Další literatura

Lubomír Slavíček, Retrospektivní výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1925–1945, in: Jana Vránová – Lubomír Slavíček (ed.), 90 let domu umění města Brna. Příběh jednoho domu, Brno 2000, s. 79–88

Lubomír Slavíček, Klimt, Schiele, Kokoschka a druzí. Brněnská sbírka kreseb Irene Beran, Ars linearis VI, 2016, s. 74–83, 157–162
90 let Domu umění města Brna. Seznam výstav a katalogů, Brno 2000, s. 5, s. 53, č. 91

vystavující autoři
katalog

Gemälde und Plastiken aus Brünner Privatbesitz (1850–1930)

 

Vydavatel: Mährischer Kunstverein

Místo a rok vydání: Brno 1930

Autor úvodního textu:Oppenheimer Viktor
recenze
Feigl Hugo

Hugo Feigl, Eine interessante Ausstellung in Brünn, Prager Tagblatt LV, 1930, č. 247, 19. 10., s. 9

jpg
Oppenheimer Viktor

V. Opp. [Viktor Oppenheimer], Ausstellung aus Brünner Privatbesitz 1850–1930, 1–2, Tagesbote LXXX, 1930, č. 476, 12. 10., s. 8–9; č. 488, 19. 10., s. 8

pdf
Richter Václav

 r. v. [Václav Richter], brněnské výstavy, Lidové noviny XXXVIII, 1930, č. 538, 24. 10, s. 9

pdf
Žákavec František

Ž. [František Žákavec], Výstava obrazů a plastik z brněnského soukromého majetku (1850–1930), Umění IV, 1931, s. 184–185 

pdf
drobné zprávy o výstavě

V. Opp. [Viktor Oppenheimer], Aus Brünner Privatbesitz …, Tagesbote LXXX, 1930, č. 464, 5. 10., s. 8.

Ausstellung: Aus Brünner Privatbesitz, Tagesbote LXXX, 1930, č. 472, 10. 10., s. 6

Eine Ausstellung aus Brünner Privatbesitz, Volksfreund L, 1930, č. 239, 10. 10., s. 6

Die Ausstellung „Aus Brünner Privatbesitz“, Tagesbote LXXX, 1930, č. 474, 11. 10., s. 7

Die Ausstellung „Aus Brünner Privatbesitz“, Tagesbote LXXX, 1930, č. 476, 12. 10., s. 9

Die Ausstellung: Aus Brünner Privatbesitz, Volksfreund L, 1930, č. 243, 15. 10., s. 6

Die Ausstellung „Aus Brünner Privatbesitz“ im Künstlerhaus, Tagesbote LXXX, 1930, č. 486, 18. 10., s. 6

Die Ausstellung „Aus Brünner Privatbesitz“ im Künstlerhaus, Volksfreund L, 1930, č. 249, 22. 10., s. 6

Die Ausstellung „Aus Brünner Privatbesitz“ im Künstlerhaus, Tagesbote LXXX, 1930, č. 508, 1. 11., s. 8

Die Ausstellung „Aus Brünner Privatbesitz“ im Künstlerhaus, Volksfreund L, 1930, č. 257, 1. 11., s. 5

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo