Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1933
Portrét od 16. do poloviny 19. století

Datum:30. dubna 1933 – 5. června 1933

Místo: Brno, Künstlerhaus

Pořadatel:Mährischer Kunstverein

Autoři koncepce:Viktor Oppenheimer

komentář

Po přehlídkách starého (1925) a novějšího evropského umění (1930) uspořádal na jaře 1933 Moravský umělecký spolek (Mährischer Kunstverein) výstavu tematicky zaměřenou na portrétní malbu. Pro její první část, která shromáždila portréty 16. až poloviny 19. století, se „pořadatelům podařilo získat ze soukromých moravských sbírek řadu krásných obrazů jinak veřejnosti nepřístupných“ [Kutal 1933]. Mezi půjčiteli, v katalogu tradičně označených pouze iniciálkami, nacházíme nejen některé ze žijících účastníků výstavy Starých mistrů z roku 1925, kupř. Julia Redlicha, Maxmiliana Steifa, Paula Bittnera, Leopoldinu Streeruwitz-Klein nebo Heinricha Fuhrmanna, ale také mnoho sběratelů z řad šlechty (kníže František I. z Liechtensteina; Antonín Widmann-Sedlinitzky, Luka nad Jihlavou; Hugo Salm-Reifferscheid, Rájec nad Svitavou; Alfons Mensdorff-Pouilly, Boskovice; Rudolf Antonín Kinský, Moravský Krumlov; Louis Serényi, Lomnice u Tišnova; František Harrach, Velké Meziříčí; Albrecht Dubský, Lysice; Karel Belcredi, Líšeň; A. Kálnoky, Letovice ad.), a společně s nimi také další brněnské sběratele německé národnosti (Arnold Skutezky, Leopold Künzel, Gustav Prochaska, Arnold Lassmann, Paul Selb, F. Fröhlich, Sophie Staehlin, Aurelie Soffée, Hilda Tillová, Konstanze Eberle ad.). Z množství různorodých zápůjček se podle tehdejšího názoru Alberta Kutala podařilo sestavit „soubor, který sice není ve všech svých částech a kusech stejně hodnotný, který však poskytuje dosti jasný přehled po portrétním umění 16.–18. století.“ [ibidem] Zasloužily se o to portréty italských, německých, holandských, francouzských a anglických malířů renesance, baroka, klasicismu, empíru a biedermeieru, mj. díla Leandra Bassana, Cornelise Ketela, Petra Pavla Rubense, Ferdinanda Bola a Nicolaes Maese, Bartholomea van der Helsta, Cornelia Jonsona van Ceulen, Pietera van Roy, Adama Manyokiho, Jana Kupeckého, Hyacintha Rigauda, Nicolaese Coypela, Antoina Pesne, Angeliky Kauffmann, Friedricha Heinricha Fügera, Johanna Battisty Lampiho st., Friedricha von Amerlinga, Ferdinanda Georga Waldmüllera, Josefa Vojtěcha Hellicha, Antona Einsleho, Karla Rahla, a také několika brněnských malířů 1. poloviny 19. století, např. Antonína Ference, Jana Gebhardta, nebo Julia Seewalda. Portrétní umění starších mistrů nedokumentovaly pouze obrazy, ale také portrétní miniatury a akvarely především vídeňských autorů Petera Fendiho, Moritze Michaela Daffingera, Carla Josepha Agricoly, Josefa Kriehubera, Alexandera Clarota, nebo George Deckera, ale také brněnských specialistů Patricia Kittnera, Josefa Zeleného a Františka Adolfa Feilhammera, stejně jako početná skupina mimořádně kvalitních kreseb, pocházejících převážně ze sbírky Arnolda Skutezkeho. Představu o rozmanitosti portrétní produkce poskytly vedle kolekce rytin, mezzotint a litografií, také dvě sochařské podobizny proslulého Jeana Antoina Houdona, ceroplastické portrétní reliéfy a menší soubor medailí a plaket. Jako celek pak pozoruhodná výstava upozornila nejširší veřejnost na bohatství a závažnost uměleckého materiálu skrytého očím uměnímilovné veřejnosti v soukromém šlechtickém i občanském majetku na Moravě.

Lubomír Slavíček

Citovaná literatura

Kutal 1933: -al [Albert Kutal], in: Index. Rozpravy o soudobé kultuře a životním slohu 5V 1933, s. 75

Další literatura

Lubomír Slavíček, Retrospektivní výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1925–1945, in: Jana Vránová – Lubomír Slavíček (ed.), 90 let domu umění města Brna. Příběh jednoho domu, Brno 2000, s. 79–88

90 let Domu umění města Brna. Seznam výstav a katalogů, Brno 2000, s. 5, s. 54, č. 106

vystavující autoři
katalog

Das Portrait vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Stiche, Lithos, plast. Arbeiten

 

Vydavatel: Mährischer Kunstverein

Místo a rok vydání: Brno 1933

Autor úvodního textu:Oppenheimer Viktor
Majitel: Knihovna Moravské galerie v Brně
recenze
Oppenheimer Viktor

Viktor Oppenheimer, Die Brünner Porträt-Ausstellung (16. bis Mitte 19. Jahrhundert), Forum III, 1933, s. 161

pdf
Oppenheimer Viktor

V. Opp. [Viktor Oppenheimer], Die Porträt-Ausstellung im Künstlerhaus, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 212, 7. 5., s. 6–7

pdf
Prochaska Gustav

Dr. G. P. [Gustav Prochaska], Vom Portrait, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 247, 28. 5., s. 3 

jpg
Richter Václav

r. v. [Václav Richter], Z brněnských výstav, Lidové noviny XXXI, 1933, č. 235, 10. 5., s. 9

pdf
Žákavec František

F. Ž. [František Žákavec], Výstava portrétů z moravského soukromého majetku v Brně, Umění VI, 1933, s. 409–410

pdf
drobné zprávy o výstavě

Anonym, Porträt-Ausstellung im Künstlerhaus, Das Volk XV, 1933, č. 73, 28. 3., s. 6

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 204, 3. 5., s. 6

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 214, 9. 5., s. 6

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 222, 13. 6., s. 7

Anonym, Künstlerhausausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 226, 16. 5., s. 5–6

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXII, 1932, č. 234, 20. 5., s. 6

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung „Das Porträt", Volksfreund LII, 1932, č. 118, 20. 5., s. 6

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 236, 21. 5., s. 8

Anonym, Künstlerhaus-Ausstellung: „Das Porträt“, Tagesbote LXXXIII, 1933, č. 253, 1. 6., s. 6

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo