Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1930
Antonín Pelc

Datum:18. ledna 1930 – 7. února 1930

Místo: Praha, Krásná jizba Družstevní práce

Pořadatel:Družstevní práce

Autoři koncepce:Antonín Pelc

komentář

Na konci roku 1929 navázal karikaturista a malíř Antonín Pelc dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím Družstevní práce. Počátkem následujícího roku nakladatelství vydalo první knihu v Pelcově úpravě a umělcovy práce se začaly objevovat v jeho periodicích. První z těchto prací byla karikatura Shaw v československých rodinách, otištěná ve Zpravodaji Družstevní práce, který vycházel jako příloha kulturního měsíčníku Panoramy.

Nakladatelství se staralo o propagaci a prodej prací výtvarníků, s nimiž spolupracovalo. Tomuto účelu sloužil prostor grafického kabinetu, který fungoval od listopadu 1929 v nové prodejně Krásné jizby DP v ulici U Prašné brány v Praze. V pravidelném výstavním programu se velkou měrou uplatnila karikatura a humoristická kresba, o čemž svědčí již první zahajovací přehlídka „veselých a politických kreseb“ Otakara Mrkvičky. Během třicátých let se z kabinetu stalo jedno z nejvýznamnějších míst galerijní prezentace tohoto typu tvorby.

Přehlídka Pelcových prací byla vůbec první umělcovou samostatnou přehlídkou a současně třetí výstavou Krásné jizby DP. V husté instalaci se ve třech řadách nad sebou nalézalo čtyřiasedmdesát, až na dvě výjimky prodejných kreseb. Převládaly práce pro deník Prager Presse a pro čtrnáctideník Dobrý den. Pelcovi umožnily představit obě hlavní polohy jeho nejaktuálnější kreslířské tvorby: na jedné straně ryze humoristickou (kresby pro Prager Presse), na straně druhé ostře satirickou a karikaturní (práce pro Dobrý den). Pelc díky tomu současně prezentoval široký výrazový rejstřík, sahající od jednoduchých pérových kreseb až k barevným kolážím s užitím fotomateriálu.

Pro Pelce byla výstava úspěšná a utvrdila ho v smysluplnosti vlastní tvůrčí cesty. Novinoví recenzenti na jedné straně upozorňovali na německé zdroje Pelcových karikatur, které jmenoval v zahajovacím projevu výstavy již Václav Vilém Štech. Šlo o okruh kreslířů Simplicissima a dílo Georga Grosze [Nikodem 1930a, s. 4]. Na straně druhé autoři vyzvedávali Pelcovu výjimečnost a originalitu. Podle Jaromíra Pečírky umělec vynikal nad ostatní české karikaturisty „výtvarně obsaženou kresbou, osobitým rukopisem, který zprvu zdánlivě ledabylý protříbil se k čistotě stylu“ [Pečírka 1930, s. 227]. V pojetí Františka Kovárny se ze všech mladých karikaturistů Pelc nejvíce přiblížil podstatě a smyslu tohoto žánru, jelikož „se nedává upoutat společenskou kulatostí dnešního života, který pozměňuje karikaturu na společenský vtip a zábavnou hříčku“ [Kovárna 1930, s. 273]. V reakcích na výstavu se přitom objevila i konkrétnější srovnání: Josef Čapek poměřoval Pelcovy karikatury s Hoffmeisterovými, jehož kresby shledával statičtější, kompozičně chudší a méně malebné [Čapek 1930, s. 9]. Viktor Nikodem zase poukazoval na Pelcovo větší abstrahování kresby oproti starší generaci Kratochvílově a Brunnerově a rovněž na blízkost pracím Otakara Mrkvičky. U Pelce oceňoval výhodu živějšího temperamentu [Nikodem 1930b, s. 4].

První Pelcova výstava uzavřela jeho ranou tvorbu. Umělec se během dvacátých let vypracoval v uznávaného, vysoce hodnoceného karikaturistu a kreslíře s nadějnými vyhlídkami do budoucnosti. Pelcovy obrazy, vznikající z velké míry z niterné potřeby netendenčního a ryze malířského projevu, zatím zůstávaly pro veřejnost skryty v ateliéru.

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Čapek 1930: [Josef Čapek], Výstava karikatur Antonína Pelce, Lidové noviny XXXVIII, 1930, č. 38, 22. 1., s. 9

Kovárna 1930: rna [František Kovárna], Z výstav. A. Pelc, Volné směry XXVII, 1929–1930, s. 273

Nikodem 1930a: N. [Viktor Nikodem], Výstava karikatur A. Pelce, Národní osvobození VII, 1930, č. 20, 21. 1., s. 4

Nikodem 1930b: N. [Viktor Nikodem], Z pražských výstav, Národní osvobození VII, 1930, č. 25, 26. 1., s. 4

Pečírka 1930: Jaromír Pečírka, Výstavy, Rozpravy Aventina V, 1929–1930, č. 19, 5. 2. 1930, s. 227

Další literatura

Anna Pravdová – Tomáš Winter (edd.), Seňorita Franco a Krvavý pes, Praha 2015, s. 78–79

Lucie Vlčková (ed.), Krásná jizba – výstavní činnost v letech 1929–1936, Praha 2009, s. 48, 104–106

vystavující autoři
katalog
Antonín Pelc

Třetí výstava Krásné jizby D. P. Antonín Pelc

Vydavatel: Družstevní práce

Místo a rok vydání: Praha 1930

recenze
Čapek Josef

[Josef Čapek], Výstava karikatur Antonína Pelce, Lidové noviny XXXVIII, 1930, č. 38, 22. 1., s. 9

pdf
Kovárna František

rna [František Kovárna], Z výstav. A. Pelc, Volné směry XXVII, 1929–1930, s. 273

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Výstava karikatur A. Pelce, Národní osvobození VII, 1930, č. 20, 21. 1., s. 4

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodem], Z pražských výstav, Národní osvobození VII, 1930, č. 25, 26. 1., s. 4

pdf
Novotný Kamil

Kamil Novotný, Výstava karikatur Antonína Pelce v Krásné jizbě, Právo lidu XXXIX, 1930, č. 37, 12. 2., s. 6

pdf
Pacovský Emil

E. P. [Emil Pacovský], Výstava karikatur Antonína Pelce, Veraikon XVI, 1930, č. 3, s. 54

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Karikaturen von Antonín Pelc, Prager Presse X, 1930, č. 33, 2. 2., s. 10

pdf
Pečírka Jaromír

Jaromír Pečírka, Výstavy, Rozpravy Aventina V, 1929–1930, č. 19, 5. 2. 1930, s. 227

pdf
Pohledy do výstavy

Otevření výstavy Antonína Pelce v Krásné jizbě DP

 

Foto: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

drobné zprávy o výstavě

Anonym, Výstava karikatur Antonína Pelce, Národní listy LXX, 1930, č. 44, 14. 2., s. 4

Plk. [Josef Polák], Karikatury Antonína Pelce (Paběrky z pražských výstav), Demokratický střed VII, 1930, č. 17, 24. 1., s. 4

 

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo