Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1912
Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců

Datum:28. září 1912 – 10. listopadu 1912

Místo: Praha, Obecní dům

Autoři architektonického řešení:Josef Gočár

Pořadatel:Skupina výtvarných umělců

Autoři koncepce:výbor Skupiny výtvarných umělců a výstavní porota (Vincenc Beneš, Josef Gočár, Zdeněk Kratochvíl, František Kysela)

komentář

Jádro druhé výstavy Skupiny výtvarných umělců, jíž navštívilo 2180 platících diváků, tvořila díla členů, kteří se představili již na první skupinové přehlídce: Emila Filly, Ladislava Šímy, Václava Špály, Josefa Čapka, Vincence Beneše, Antonína Procházky, Zdeňka Kratochvíla a Otto Gutfreunda. Kromě nich vystavovali dva bývalí malíři Osmy: Friedrich Feigl a Willy Nowak. Oba umělci navázali osobní kontakty s německými expresionisty ze skupiny Die Brücke. V roce 1911 navštívil Otto Mueller se svou ženou Nowaka v Mníšku pod Brdy. Během jejich tříměsíčního pobytu se k nim na 14 dní připojil Ernst Ludwig Kirchner. Setkali se mimo jiné s Emilem Fillou a Bohumilem Kubištou a rozhodli se uspořádat výstavu svých děl v Praze. K realizaci této myšlenky došlo právě na druhé skupinové výstavě, kde byla skupina Die Brücke zastoupena kromě Kirchnera a Muellera také Erichem Heckelem a Karlem Schmidt-Rottlufem. A to i přesto, že někteří z členů Skupiny byli k jejich dílům kritičtí. Například Josef Čapek vyčítal umělcům Die Brücke povrchní bravuru, zběžnost a improvizaci. Jejich díla visela v hlavním sále, upraveném Josefem Gočárem do podoby jakéhosi krystalu, jehož forma rezonovala jak s díly českých, tak německých umělců.

Ze zahraničních tvůrců vystavovali ještě francouzští malíři Othon Friesz a André Derain. Friesz byl zastoupen Krajinou ze sbírky Vincence Kramáře, Derain dvěma obrazy z roku 1910: Motreuil-sur-Mer Cadaqués (v katalogu uvedenými jako Město Krajina). První z nich koupil Kramář přímo od Deraina v roce 1910, druhý následného roku od Daniela-Henry Kahnweilera. Z Kramářovy sbírky pocházelo i malé zátiší Pabla Picassa, kterým byla výstava doplněna – mimo původní katalog – kolem 20. října. Pravděpodobně šlo o jedno ze tří zátiší z roku 1912 (Zmrzlina, Kotleta Absint a karty), která Kramář koupil od Kahnweilera v červenci téhož roku, případně o starší zátiší Skříňka, šálek, jablko a sklenice, zakoupené Kramářem v roce 1911. Poprvé tak byla v Čechách prezentována Picassova tvorba prostřednictvím originální práce.

Důrazem na představení architektury, nábytku a jiných předmětů užitého umění výstava navazovala na první Skupinovou přehlídku. Tvorba Pavla Janáka, Josefa Chochola, Vlastislava Hofmana a Josefa Gočára byla představena jak prostřednictvím modelů a fotografií, tak nábytkovými sestavami, provedenými Pražskými uměleckými dílnami. Jejich založení iniciovali zmínění architekti v květnu 1912. Programem dílen byla výroba nábytku, který nemá pouze užitnou, ale i vysoce uměleckou hodnotu.

Podoba instalace nábytku byla oproti první výstavě jiná, respektive z hlediska předvedení již jednou prezentovaného konceptu mnohem efektnější a zřetelnější. Jednotlivé sestavy nábytku, určené vždy pro konkrétní účel (jídelna, obývací pokoj) byly umístěny ve čtyřech samostatných prostorech. Evokovaly tak skutečné obytné interiéry, doplněné obrazy na zdech. Z recenzentů si toho povšiml zejména Bohumil Kubišta, podle nějž šlo o zkoušku, jak se vzájemně doplňuje moderní obraz s moderním nábytkem v obytném interiéru [Kubišta 1912, s. 93].

Je zřejmé, že touto instalací dospěla k vrcholu reprezentace stylotvorné tendence nového umění, oscilujícího mezi expresionismem a kubismem a pronikajícího do interiérů měšťanských pokojů. Další výstavy Skupiny v letech 1913–1914 tento princip opustily a přiklonily se k tradičnější galerijní expozici, přestože obsahovaly příklady architektury i nábytku. Zopakovala ho a jistým způsobem zdokonalila až prezentace Pražských uměleckých dílen na výstavě německého Werkbundu v Kolíně nad Rýnem v roce 1914.

Skupině výtvarných umělců se v roce 1912 podařilo médiem výstavy přesně a didakticky zpřítomnit to, co je na „českém kubismu“ považováno za originální a jedinečné ve srovnání s francouzským prostředím: ukázat pronikání tohoto stylu do široké škály výtvarných projevů, zahrnujících jak malbu, sochařství, kresbu a grafiku, tak architekturu a design. Anebo, parafrázujeme-li slova V. V. Štecha z úvodu výstavního katalogu, předvést, jak se umění přímo podílí na výstavbě nového pojetí života, nové lidské společnosti [Štech 1912, nestr.]. 

Uvedené tvrzení lze nicméně do jisté míry relativizovat srovnáním s událostí, která se konala v Paříži ve stejnou dobu jako druhá skupinová výstava v Praze. Šlo o Podzimní salon, v jehož rámci vznikl Maison cubiste – specifická instalace kubistického domu, za jehož konceptem stál francouzský malíř a designér André Mare.

Tomáš Winter

Citovaná literatura

Kubišta 1912: Bohumil Kubišta, Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě (1912), in: idem, Předpoklady slohu. Úvahy – kritiky – polemiky, ed. František Kubišta, Praha 1947, s. 93–95

Štech 1912: Václav Vilém Štech, [Úvod], in: II. výstava skupiny výtvarných umělců: obrazy, plastika, grafika, architektura, umělecký průmysl, nábytkové interieury pražských uměleckých dílen, Praha: Skupina výtvarných umělců 1912, nestr.

Další literatura

Miroslav Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907–1917, Praha 1988, s. 182–183 

Pavel Liška, Významné pražské výstavy v letech 1911–1922, in: Jiří Švestka – Tomáš Vlček (edd.), Český kubismus 1909–1925. Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura (kat. výst.)Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf 1991, s. 78

Eva Petrová, Picasso v Československu, Praha 1981, s. 163 

Marie Rakušanová, Velké míjení, nebo nenápadná rezonance? Návštěva Otty Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách, Umění LIV, 2006, s. 142–161

Tomáš Winter, Maison cubiste po česku, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (edd.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha 2012, s. 103–110

Tomáš Winter (ed.), Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907–1953), Praha 2004, s. 133–142

vystavující autoři
plakát
Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
Autor plakátu:Kysela František
Technika: barevná litografie, papír, 78 x 108 cm
Majitel: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
katalog

II. výstava Skupiny výtvarných umělců. Obrazy, plastika, grafika, architektura, umělecký průmysl. Nábytkové interieury Pražských uměleckých dílen

 

Vydavatel: Skupina výtvarných umělců

Místo a rok vydání: Praha 1912

Autor úvodního textu:Štech Václav Vilém Štech
recenze
Čapek Josef

Josef Čapek, II. výstava Skupiny výtvarných umělců, Lumír XLI, 1912–1913, č. 1, 18. 10. 1912, s. 44–48, in: idem, Publicistika 2. Výtvarné eseje a kritiky 1905–1920, ed. Mariana Dufková – Pavla Pečinková, Praha 2012, s. 53–58 

pdf
Čapek Karel

[Karel Čapek], II. výstava Skupiny výtv. umělců v Obecním domě, Česká revue [IV], 1912–1913, č. 2, listopad, s. 120–122, in: idem, O umění a kultuře I, ed. Emanuel Macek – Miloš Pohorský, Praha 1984, s. 220–224

pdf
Handzel Karel

Karel Handzel, Umělecké výstavy pražské (Sursum, Spolek výtvarných umělců, Schwaiger), Moravskoslezská revue IX, 1912–1913, č. 1, říjen, s. 49–54

pdf
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců, Národní politika XXX, 1912, č. 276, 6. 10., 2. příloha, s. 1

pdf
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Rozhledy po umění výtvarném, Osvěta XLII, 1912, č. 10, 15. 11., s. 780–784

pdf
Kubišta Bohumil

Bohumil Kubišta, Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká kultura I, 1912–1913, č. 2, 18. 10.,s. 58–60, in: idem, Předpoklady slohu. Úvahy – kritiky – polemiky, ed. František KubištaBrno 1947, s. 93–95

pdf
Kubišta Bohumil

Bohumil Kubišta, II. výstava Skupiny výtvarných umělců, Přehled XI, 1912–1913, č. 5, 25. 10. 1912, s. 91–92

pdf
Laurin Arne

Arne Laurin, Druhá výstava „Skupiny výtvarných umělců“, Národní obzor VI, 1911–1912, č. 47, 11. 10., s. 5; č. 48, 18. 10., s. 5

jpg
Macek Antonín

A. M. [Antonín Macek], Výstava Skupiny výtvarných umělců, Právo lidu XXI, 1912, č. 297, 27. 10., 2. příloha, s. 1–2

pdf
Mádl Karel Boromejský

Karel Boromejský Mádl, „Skupina“, Národní listy LII, 1912, č. 283, 13. 10., příloha, s. 17

pdf
Mádl Karel Boromejský

M. [Karel Boromejský Mádl], Dvě výstavy v Obecním domě, Zlatá Praha XXX, 1912–1913, č. 7, 25. 10., s. 83

pdf
Pohledy do výstavy

Pohled do II. výstavy Skupiny výtvarných umělců

obrazy Ernsta Ludwiga Kirchnera a Ericha Heckela

 

Ústav dějin umění AV ČR

Pohled do II. výstavy Skupiny výtvarných umělců

obrazy a sochy Ernsta Ludwiga Kirchnera, Ericha Heckela, Otto Muellera

 

Ústav dějin umění AV ČR

Pohled do II. výstavy Skupiny výtvarných umělců

uprostřed: Otto Gutfreund, Souzvuk

na stěně: obrazy Emila Filly a Vincence Beneše

 

Ústav dějin umění AV ČR

Pohled do II. výstavy Skupiny výtvarných umělců

nábytek Josefa Gočára

nad pohovkou zleva: Othon Friesz, Krajina, André Derain, Motreuil-sur-Mer Cadaqués 

 

Ústav dějin umění AV ČR

Pohled do II. výstavy Skupiny výtvarných umělců

uprostřed: Josef Chochol, model Kovařovicovy vily

na stěnách: návrhy architektury a nábytku od Vlastislava Hofmana a Josefa Gočára

na zadní stěně: Otto Gutfreund, Medailon pražského primátora Čeňka Gregora pro Hlávkův most v Praze

 

Ústav dějin umění AV ČR

drobné zprávy o výstavě

Anonym, II. Výstava Skupiny, Umělecký měsíčník II, 1912–1914, s. 40

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo