Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1950
Výstava životního díla sochaře Jana Štursy

Datum:9. května 1950 – 20. července 1950

Místo: Praha, Budova SVU Mánes

Autoři architektonického řešení:Jiří Štursa

Pořadatel:SVU Mánes

Autoři koncepce:Vladimír Novotný

komentář

Výstava životního díla sochaře Jana Štursy měla nejen symbolický význam, ale stala se především novým impulsem pro české sochařství. „Štursův poměr k době, z níž vyrostl, byl tak intensivní a tak aktivní, že jeho dílo stojí vítězně nad svou dobou a může nám býti i dnes příkladem činorodého poměru umělcova k životu,“ prohlásil Vladimír Novotný v úvodu výstavního katalogu [Novotný 1950, nestr]. Jeho slova poukazují na inspirativnost Štursovy tvorby, jež ovlivnila mladou sochařskou generaci (Otakar Švec, Zdeněk Pešánek, Hana Wichterlová, Bedřich Stefan, Josef Wagner a další). Základem Štursova plastického názoru byla především domácí tradice, myslbekovský realismus a české baroko. Své vyjádření ale sochař hledal v zachycení subjektivních pocitů a ženské smyslovosti. Z toho důvodu Štursa aktivně propojil obě stylová východiska se soudobými západními vlivy (Émile-Antoine Bourdelle, Auguste Rodin), čímž se stal ztělesněním zásad, které Spolek Mánes prosazoval.

Jeho členové nejprve uspořádali v roce 1926 na paměť českého sochaře skromnou posmrtnou výstavu. U příležitosti oslav 25. výročí úmrtí posléze otevřeli pod záštitou ministra školství, věd a umění Zdeňka Nejedlého putovní retrospektivu Jana Štursy (1950). Výstava byla veřejnosti prezentována v budově Mánesa a posléze reprízována v Domě umění města Brna. Spolupořadatelem se stala Národní galerie, jež zapůjčila podstatnou část exponátů. Celkem bylo vystaveno 300 plastik, olejů, akvarelů a kreseb autora.

Oproti posmrtné výstavě věnovala retrospektiva pozornost jednotlivým stádiím sochařovy tvorby, zastoupených ikonickými díly. Výběr kvalitních ukázek ze Štursova celoživotního díla v roce 1950 uzavírá výstavní činnost spolku a Výstava životního díla sochaře Jana Štursy se stala symbolickým završením ,,mánesácké“ prezentace česko-francouzského uměleckého dialogu.

Martina Bezoušková

Citovaná literatura

Novotný 1950: Vladimír Novotný, Výstava životního díla sochaře Jana Štursy (kat. výst.), Praha 1950, nestr.

Další literatura

Anna Masaryková, České sochařství XIX. a XX. století, Praha 1963, s. 197

Petr Wittlich, Jan Štursa, Praha 2008, s. 243

Petr Wittlich, České sochařství ve 20. století: 1890–1945, Praha 1978, s. 243

Archivní zdroje

Archiv NG, fond Varia, výstřižkové knihy SVU Mánes, VF 28/03

vystavující autoři
plakát
Výstava životního díla sochaře Jana Štursy
Autor plakátu:Sklenář Zdeněk
Technika: papír, litografie, 128 x 94 cm
Majitel: Moravská galerie v Brně
pozvánka
katalog

Jan Štursa

 

Vydavatel: Spolek výtvarných umělců Mánes

Místo a rok vydání: Praha 1950

 

Autor úvodního textu:Novotný Vladimír
recenze

nn., Výstavy, Živnostenské noviny V, 1950, 27. 5., s. 4

jpg
Richter Stanislav

Stanislav Richter, Nad dílem Jana Štursy, Lidová demokracie VI, 1950, 19. 5., s. 5

jpg
Pohledy do výstavy

Exponát z výstavy Jana Štursy

 

Reprodukce: Ruch V, 1950

drobné zprávy o výstavě

- re, Pietní slavnost, Lidová demokracie VI, 1950, č. 102, 30. 4., s. 4

kt, Soubor prací Jana Štursy v Brně, Lidové noviny LVIII, 1950, č. 265, 11. 11., s. 6

mst, Výstava děl sochaře Jana Štursy zahájena, Lidové noviny LVIII, 1950, č. 109, 10. 5., s. 4

nn., Z výstavy díla Jana Štursy, Ruch V, 1950, č. 19, 12. 5., nestr.

út, Zahájení významné výstavy, Lidové noviny LVIII, 1950, č. 266, 12. 11., s. 4

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo