Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1937
Výstava starého i moderního čínského umění

Datum:11. února 1937 – 11. března 1937

Místo: Praha, Pavilon Jednoty umělců výtvarných, Voršilská ulice

Autoři koncepce:Jednota umělců výtvarných

komentář

Poslední rozsáhlá výstava asijského, konkrétně čínského umění v předválečném období se konala v roce 1937. Smutnou okolností bylo, že to byla výstava z pozůstalosti aktivního propagátora asijského umění v Čechách a Evropě Vojtěcha Chytila, který náhle zemřel v roce 1936. V témže roce zemřel i další organizátor výstavy, architekt Bedřich Feuerstein, který volně souvisel i s organizací Výstavy japonských obrazů klasických i moderních ze sbírky Džiróhačiho Sacumy z roku 1936, na niž Výstava starého i moderního čínského umění volně navazovala, aby ukončila éru velkých výstav českých sběratelů a milovníků Asie v meziválečném období.

Na vernisáži promluvil jeden z nich, obdivovatel a sběratel především čínského umění – malíř Ludvík Kuba (1863–1956). V textu otištěném na úvod katalogu výstavy Kuba srovnává čínské a evropské umění a upozorňuje na rozdílné postavení malby a plastiky v rámci čínského uměleckého kánonu. Pochopitelně obě tato média byla zastoupena i na výstavě: obsahovala 193 děl, obrazů a soch. Kuba v uvedeném textu podal také historický přehled vývoje čínského umění a kromě něj věnoval větší pozornost umění buddhistickému. Svůj krátký text zakončil zmínkou o výrazném soudobém čínském malíři Qi Baishi, který byl Chytilovým přítelem a kterého Chytil za svého života propagoval v zahraničí na svých výstavách. Podobně jak bylo Chytilovým zvykem, i zde se jednalo o prodejní výstavu.

Přestože měla výstava pozitivní ohlas, představovala jakýsi smutný konec aktivit Vojtěcha Chytila a jeho propagace asijského umění nejen v Československu, ale v everopském měřítku. Kromě současného čínského umění a jeho hlavního představitele Qi Baishiho se kritika zmiňuje o působivosti buddhistického umění a přívětivých cenách, za které je možno si umělecká díla z výstavy pořídit.

Helena Čapková

Literatura

Helena Čapková, Vojnina – záhada několika dopisů. Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem, Umění/Art LVIII, 2010, s. 63–72

Helena Čapková, Marginální fenomén, nebo oběť orientalistického klišé? K vzájemným stykům japonských a evropských meziválečných avantgard / Relations between the Japanese and the European Avant-garde in the Interwar Era: A Subject of Marginal Interest or a Victim of Orientalist Cliché?, Umění/Art LXV, 2017, s. 123–139

Michaela Pejčochová, Posel z Dálného Východu, Praha 2019

Michaela Pejčochová (ed.), Mistři čínské tušové malby 20. století ze sbírek Národní Galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2008

vystavující autoři
katalog

Výstava starého i moderního čínského umění

 

Vydavatel: Jednota umělců výtvarných v Praze

Místo a rok vydání: Praha 1937

Autor úvodního textu:Kuba Ludvík
recenze

Anonym, Výstava čínského umění, Vinohradské listy, 1937, 20. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

jpg

Anonym, Die Ausstellung alter und modern chinesischer Kunst, Prager Presse, 1937, 20. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

jpg

Anonym, Výstava starého i moderního umění čínského v Praze, Pondělní večer, 1937, 22. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

jpg
Čapek Josef

Jč, Výstava starého i moderního čínského umění, Lidové noviny, 1937, 24. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

jpg

F. K., Čínské umění, Pražské noviny, 1937, 5. 3., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

jpg
Harlas František Xaver

František Xaver Harlas, Výstava čínského umění, Národní politika, 1937, 28. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

jpg
drobné zprávy o výstavě

Anonym, Výstavy: Jednota umělců výtvarných: Výstava starého i moderního čínského umění, Lidové listy, venkovské vydání, 1937, 20. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

Anonym, Die Ausstellung alter und modern chinesischer Kunst, Prager Presse, 1937, 20. 2., Archiv Národní galerie v Praze, fond Moderní galerie (1902–1942), Výstřižkové knihy k výstavám, umělcům a činnosti MG i jiných galerií, př. č. 939, číslo knihy 11 (1936–1937)

klíčová slova
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo