Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Exhibition database

Exhibitions in the years 1820–1829

Exhibitions in the years 1830–1839

Exhibitions in the years 1840–1849

Exhibitions in the years 1850–1859

Exhibitions in the years 1860–1869

Exhibitions in the years 1870–1879

Exhibitions in the years 1880–1889

Exhibitions in the years 1890–1899

Exhibitions in the years 1900–1909

Exhibitions in the years 1910–1919

Exhibitions in the years 1920–1929

1920 Druhá výstava Tvrdošíjných
1920 Posthumous Exhibition of Bohumil Kubišta
1920 Anniversary Exhibitions of Josef Mánes
1920 Exhibition of Battlefield Images
1920 Metznerbund 1920
1921 Tvrdošíjní a hosté
1921 First Exhibition of Kruh výtvarných umělkyň (Circle of Women Artists)
1921 Ruští legionáři – výtvarníci
1921 Sudetendeutsche Künstler [Sudeten German Artists]
1921 Členská výstava Společnosti architektů
1921 Členská výstava Spolku posluchačů Vysoké školy architektury
1921 Dar umělců k XII. sionistickém kongresu
1922 První jarní výstava
1922 Pablo Picasso: Works from 1906–1921
1922 První výstava Oktobergruppe
1923 Bazar moderního umění
1924 Výstava nového umění
1925 Souborná výstava Václava Špály

1925 Exhibition of Paintings by Emil Filla (9th exhibition of the Fine Arts Group)
1925 Staří mistři z moravského soukromého majetku
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Posthumous Exhibition of Jan Štursa
1926 Třetí výstava Devětsilu
1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1926 Výstava Kurta Schwitterse
1927 Výstava severních Čech
1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe
1928 Palestina v obrazech
1928 The Junge Kunst Group
1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst [Exhibition of Sudeten German Art]
1929 Japonské a čínské současné umění (LI. Výstava Jednoty umělců výtvarných)
1929 Exhibition of the Prager Secession

Exhibitions in the years 1930–1939

1930 Antonín Pelc
1930 Exhibition of Jewish Artists of the 19th and 20th Centuries
1930 Mezinárodní umělecká výstava v Karlových Varech 1930
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Hundred Years of Czech Art 1830–1930
1931 Exhibition of Modern Prague Artists
1931 Umění současné Francie
1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1931 Výstava proletářského bydlení
1932 Emil Filla’s Golden Jubilee Exhibition
1932 Výstavy bydlení – stavba osady Baba
1932 Ludwig Blum
1933 Portrét od 16. do poloviny 19. století
1933 František Tkadlík
1934 Georg Kars
1934 Exhibition of Photomontages by Hannah Höch
1934 International Exhibition of Caricature and Humor
1934 Portrét 1850–1930
1934 Exhibition of Moravian-Silesian Artists
1934 Marc Chagall Exhibition

1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1935 Emil Filla – African and Oceanic Sculpture from the Collection of Joe Hloucha
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1935 Výstava skupiny Kvart
1935 Modern French Sculpture
1935 László Moholy-Nagy
1935 Exhibition of Architecture, Housing and Urban Planning (VABU)
1935 Stavba měst
1936 Mezinárodní výstava fotografie
1936 Sudeten German Woman in Art
1936 Zdeněk Pešánek
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1937 Výstava starého i moderního čínského umění
1937 Bedřich Feigl
1937 Sudeten German Exhibition
1937 Němečtí expresionisté
1938 Fotografie
1938 Pražské baroko 1600–1800
1938 Figures of Czech History
1938 Česká tradice v 19. století

Exhibitions in the years 1940–1950

Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password