Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1926
Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“

Exhibiting authors
Catalogue

Ausstellung der Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens „Scholle“ 

 

Vydavatel: Krasoumná jednota pro Čechy

Reviews in the press

adv., Moravští Němci v Praze, Moravské noviny, 1926, 18. 6., Archiv Národní galerie v Praze, fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky 1916–1928, př. č. AA 1502/1, karton 167

pdf
Čapek Josef

-jč- [Josef Čapek], Pražské výstavy. Výstava „Scholle“ v Domě umělců, Lidové noviny XXXIV, 1926, č. 293, 11. 6., s. 7

pdf
Filip Otakar

O. Filip, Výstava Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle, Československá republika, 1926, 24. 6., Archiv Národní galerie v Praze, fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky 1916–1928, př. č. AA 1502/1, karton 167

pdf
Nikodem Viktor

N. [Viktor Nikodém], Z pražských výstav, Národní osvobození III, 1926, č. 159, 11. 6., s. 4

pdf

R., Němečtí malíři na Moravě a ve Slezsku. K výstavě sdružení německých výtv. umělců „Scholle. (V Krasoumné Jednotě), 28. říjen, 1926, 10. 6., Archiv Národní galerie v Praze, fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky 1916–1928, př. č. AA 1502/1, karton 167

pdf
Schürer Oskar

Dr. Oskar Schürer, Deutsch-mährische Künstler in Prag, Tagesbote LXXVI, 1926, č. 261, 6. 6., s. 3–4

pdf
Ströbel August

A. St. [August Ströbel], Austellung der „Scholle, Deutsche Zeitung Bohemia XCIX, 1926, č. 139, 12. 6., s. 7

pdf

V. H., Výstava Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“ od 4. do 29. června 1926 v Krasoumné jednotě pro Čechy v Domě umělců, Lidové listy, 1926, 17. 6., Archiv Národní galerie v Praze, fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky 1916–1928, př. č. AA 1502/1, karton 167

pdf
Keywords
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password