Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Search results

Search results in the exhibition database for “sculpture” in the category Klíčové slovo.
01

1821 Exhibition of the Academy in Prague
1824 Exhibition of the Academy in Prague
1832 Exhibition of Artworks in Prague
1836 The First Exhibition of the Fine Arts Association
1840 Exhibition of the Society of Patriotic Friends of Fine Arts
1841 Exhibition of the Society of Patriotic Friends of the Arts
1847 Exhibition of the Přemysl Otakar I Statue and the Model of the Slavín Hall
1849 Permanent Exhibition of Jednota umělců výtvorných (Union of Creative Artists)
1871 Posthumous Exhibition of Sculptures by Václav Levý (Show of Umělecká beseda)
1898 The First Exhibition of SVU Mánes (Mánes Fine Arts Association)
1900 The Third Exhibition of SVU Mánes (Mánes Fine Arts Association)
1902 Modern French Art
1902 Exhibition of Auguste Rodin
1904 Antonín Slavíček and others (14th exhibition of SVU Mánes)
1904 Arts in Prague under Rudolph II
1906 German-Czech Exhibition in Liberec (Reichenberg)
1908 Anniversary Exhibition of Krasoumná jednota (Fine Arts Association)
1908 Exhibition of German Artists in Bohemia
1908 Exhibition of Works by František Bílek
1909 Collection of Works by the Sculptor Emile A. Bourdelle
1910 Les Indépendants
1911 Vereinigung deutschmährischer bildender Künstler (The Union of German-Moravian Artists)
1911 Výstava českých malířek

1912 The Second Exhibition of the Sursum Art Association
1912 The Second Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1912 The First Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912
1913 The Third Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1914 The Fourth Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1914 Deutschböhmischer Künstlerbund
1914 Modern Art
1920 Metznerbund 1920
1921 First Exhibition of Kruh výtvarných umělkyň (Circle of Women Artists)
1921 Sudetendeutsche Künstler [Sudeten German Artists]
1921 Tvrdošíjní a hosté
1922 První jarní výstava
1923 Bazar moderního umění
1926 Posthumous Exhibition of Jan Štursa
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst [Exhibition of Sudeten German Art]
1928 The Junge Kunst Group
1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1929 Exhibition of the Prager Secession
1930 Mezinárodní umělecká výstava v Karlových Varech 1930
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Hundred Years of Czech Art 1830–1930

1930 Exhibition of Jewish Artists of the 19th and 20th Centuries
1931 Umění současné Francie
1931 Exhibition of Modern Prague Artists
1932 Emil Filla’s Golden Jubilee Exhibition
1934 Portrét 1850–1930
1934 Exhibition of Moravian-Silesian Artists
1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 Emil Filla – African and Oceanic Sculpture from the Collection of Joe Hloucha
1935 Modern French Sculpture
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1935 Výstava skupiny Kvart
1936 Zdeněk Pešánek
1937 Sudeten German Exhibition
1937 Výstava starého i moderního čínského umění
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Figures of Czech History
1938 Pražské baroko 1600–1800
1941 Confrontation
1943 Výstava obrazů, plastik a fotografií
1946 Josef Istler
1948 Čeští klasikové 19. století
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1950 Výstava životního díla sochaře Jana Štursy

01
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password