Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1949
Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

Date:22. May 1949 – 31. July 1949

Place: ,

Exhibition design:Josef Brož, Karel Holan, Jan Lauda, Vladimír Novotný, František Peťas

Conception:František Peťas

Exhibiting authors
Catalogue

Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

Vydavatel: Ministerstvo informací a osvěty

Místo a rok vydání: Praha 1949

Author/s of the introduction:Peťas František

Soupis vystavených děl

Reviews in the press

Anonym, Nejlepší plody našeho výtvarného umění do rukou lidu, Rudé Právo XXIX, 1949, č. 121, 24. 5., s. 3

pdf

Anonym, V duchu tradic klasiků. Výstava čs. umění na pražském hradě zahájena, Lidové noviny LVII (pražské vydání), 1949, č. 121, 24. 5.,  s. 1

pdf

Anonym, Velký kulturní dar presidenta republiky, Svobodné slovo V, 1949, č. 121, 24. 5., s. 4

pdf

Anonym, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Svět v obrazech V, 1949,  č. 23, 4. 6. 1949, s. 12–13

jpg
Čihák František

František Čihák, 90 klasiků českého malířství k dnešku, Obrana lidu III, 1949, č. 122, 25. 5., s. 7

pdf
Hacmac Luboš H.

Luboš H. Hacmac, Mezník v českém výstavnictví, Zemědělské noviny pražské V, 1949, č. 132, 5. 6., s. 2

pdf
Míčko Miroslav

Mí [Miroslav Míčko], K výstavě v Jízdárně, Práce V, 1949, č. 145, 22. 6., s. 5

pdf
Mrkvička Otakar

Otakar Mrkvička, K výstavám na Pražském hradě, Svět práce V (pražské vydání), 1949, č. 22, 2. 6., s. 11

jpg
Morák Jaroslav

Jaroslav Morák, Novinové Mevro, MY 49, 2. 6. 1949, Archiv Národní galerie v Praze, fond Dokumentace výstav NG, 1945–1958, 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Výstřižky z tisku

pdf
Nečásek František

František Nečásek, Dvě výstavy československého umění na pražském hradě, Rudé právo XXIX, 1949, č. 120, 22. 5., s. 4

pdf
Peťas František

František Peťas, Výstavy na pražském hradě, Architektura ČSR VIII, 1949,  č. 5–6, datum neuvedeno, s. 146–148

pdf

St. R., Dvě velké výstavy na Pražském hradě, Lidová demokracie V (pražské vydání), 1949, č. 120, 22. 5., s. 5

pdf
Rybák Josef

Josef Rybák, Nové úkoly našeho malířství a sochařství. K dvěma výstavám na pražském hradě, Rudé Právo XXIX, 1949,  č. 133,  5. 6., s. 4

pdf
Keywords
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password