Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1948
Slovanská zemědělská výstava

Date:2. May 1948 – 11. July 1948

Place: ,

Exhibition design:Jiří Kroha

Organizer:Ministerstvo zemědělství

Conception:Julius Ďuriš, Jiří Kroha

Exhibiting authors
Poster
Slovanská zemědělská výstava
Technique: ofset, papír, 64 x 84,5 cm
Owner: Moravská galerie v Brně
Reviews in the press

Anonym, Nová vesnice na Slovanské výstavě, Hlas lidu LX, 1948, č. 21, 22. 5., s. 3

pdf

Anonym, Slovanská zemědělská výstava v Praze je dostaveníčkem celého pohraničí, Sever IV, 1948, č. 18, 4. 5., s. 2 

jpg
Dubovský Paľo

Paľo Dubovský, Přehlídka slovanské síly, Tep nového Zlína I, 1948, č. 19, 14. 5., s. 3

jpg

fd, Kulturní hlídka, Ještě k Slovanské zemědělské výstavě, Národní osvobození IXX, 1948, č. 158, 9. 7., s. 3

jpg

h, Slovanská zemědělská výstava 1948, Svět v obrazech IV, 1948, č. 19, 8. 5., s. 8

pdf
Honzík Karel

Karel Honzík, Škola socialistického realismu, Kulturní politika III, 1948, č. 35, 21. 5., s. 6

png
Chadraba R.

R. Chadraba, Lidové umění na Slovanské zemědělské výstavě, Stráž lidu IV, 1948, č. 113, 14. 5., s. 4

jpg

KH, K zahájení Slovanské zemědělské výstavy, Národní osvobození IXX, 1948, č. 103, 1. 5., s. 5

jpg
Kraus Arno

Arno Kraus, Slovanská zemědělská výstava, Další krok k sbratření města a venkova, Práce IV, 1948, č. 133, 8. 6., s. 3

jpg
Nejedlý Zdeněk

Zdeněk Nejedlý, Umění na Zemědělské výstavě, Var I, 1948, s. 185–187

pdf
Rott Jan

Jan Rott, Proč Zemědělská výstava, Kulturní politika III, 1948, č. 35, 21. 5., s. 6

png

šv, Slovanská zemědělská výstava končí, 4,000.000 návštěvníků vidělo dokument spolupráce slovanských zemědělců, Rudé právo XXVIII, 1948, č. 160, 11. 7., s. 1

png
Švestka Oldřich

Oldřich Švestka, Výstava, kterou stvořil lid, Tvorba XVII, 1948, č. 19, 12. 5., s. 371

png
Turek Svatopluk

Svatopluk Turek, Slovanské nebe, Tep nového Zlína I, 1948, č. 19, 14. 5., s. 3

pdf
Views of the exhibition

Slovanská zemědělská výstava

Levá část čestného nádvoří u hlavního vchodu

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Nová vesnice
Vzadu viditelná májka

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Mechanizace

Vpravo socha Moderní zemědělec od Jiřího Jašky

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Lesní mechanizace s průjezdem do mechanizačního dvora

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Otevřená aréna

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Kinetická světelná fontána od Zdeňka Pešánka

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstav

Jugoslávská vesnice

Architektura VII, 1948

 

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon zemědělského lidu s ústředním obrazem Jednota města a venkova od Františka Kalába

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon zemědělského lidu
Uprostřed obraz Jednota města a venkova od Františka Kalába, vpravo Osvobození slovenského lidu od Bedřicha Hoffstädtera a Selská vzpoura od Josefa Brože, vlevo Osvobození českého lidu od Václava Koutského a Život feudálního zemědělce od Richarda Wiesnera, v dolní části reliéfy:Selští buditelé od Rudolfa Březy, Jednota města a venkova a Čeští zemědělci od Jana Kavana, Slovenští partyzáni od Jiřího Kostky a Osvobození čs. Lidu od Aloise Sopra

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon zemědělského lidu
Socha Protiplán Chlumecko-nitranského hnutí od Jindřicha Vielguse

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pantheon slovanských zemědělců (slovanská družba)
Ve středu expozice SSSR se sousoším Lenina a Stalina
Nástěnné malby od Jiřího Vojty

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstavy

Pantheon slovanských zemědělců, expozice ČSR

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice rostlinné produkce a zemědělského výzkumnictví
Nahoře Sluneční energie, dekorativní malby od Františka Hudečka, uprostřed reliéf od Jiřího Vielguse

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

​Expozice lesnictví

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice lesnictví

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice živočišné výroby

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Aukční hala s květinovou výzdoba

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice rostlinné výrobou

Památník Slovanské zemědělské výstavy v Praze 1948

Slovanská zemědělská výstava

Výstavní střed, expozice lidového umění

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Expozice v pavilonu Nová vesnice, obrazy od Josefa Nováka
Vpravo socha Génius českého lidu od Rudolfa Semráda

Architektura VII, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Nová vesnice

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Rolnická žena, výšivky od Marie Kuklové

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Rolnická žena

Blok III, 1948

Slovanská zemědělská výstava

Pavilon Lesní mechanizace, část expozice dřeva

Blok III, 1948

Keywords
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password