Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1936
Výstava japonských obrazů klasických i moderních

Date:December 1936 – January 1937

Place: Prague,

Organizer:Japonské sdružení při Orientálním ústavě, Přátelé umění Japonska

Exhibiting authors
Reviews in the press

a.st., Altes und neues Japan, Bohemia, 1936, 18. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

al, Japonský dar pražským obrazárnám, České slovo, 1936, 16. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

Anonym, Výstava japonského umění v Praze, Rozkvět, 1937, 7. 1., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

Anonym, Japanische Kunst und Bilder aus Algier, Sozialdemokrat (Prag), 1936, 22. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

Anonym, Japanische Kunstwerke für unsere Gemäldegalerie, Prager Presse (3. Ausgabe), 1936, 18. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf
Čapek Josef

jč [Josef Čapek], Výstava japonských obrazů klasických i moderních, Lidové noviny, 1936, 22. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

Čtk, Výstava japonského malířského umění v Praze, Severočeský deník, 1936, 20. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

E.M.U., Výstavy, Lada, 1937, 7. 1., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

F. K., Krasoumná jednota nám ukázala…, Pražské noviny, 1937, 29. 1., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

Kr., Japonský dar, Pražský list, 3. vydání, 1936, 19. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

N., Výstavy: Soubor ze staršího a současného japonského malířství…, Národní osvobození, 1937, 16. 1., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf

Nd, Japanische Bilder für Prag, Prager Tagblat, 1936, 18. 12., Archiv Národní galerie v Praze, Fond Krasoumná jednota, novinové výstřižky k činnosti Krasoumné jednoty, 1916–1937, kart. 167–172, př. č. 1502

pdf
Views of the exhibition

Pohled do výstavy japonských obrazů

 

Prager Presse XVI, 1936

Keywords
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password