Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

1850
Výstava obrazů Viléma Kandlera ve Valdštejnském paláci

Date:25 August 1850 – 20 October 1850

Place: Prague,

Organizer:Kristián Vincenc hrabě z Valdštejna-Vartenberka

Exhibiting authors
Catalogue

Seznam všechněch v sále Jeho excell. Pána Christiana hraběte z Waldštýnů v Praze od Viléma Kandlera, malíře historického, vystavených, v Římě zhotovených obrazů / Catalog der im Saale Seiner Excellenz des Herrns Christian Grafen von Waldstein in Prag von Wilhelm Kandler, Historienmaler, aussgestellten, in Rom angefertigten Gemälde

 

Vydavatel: C. W. Medau

Místo a rok vydání: Praha 1850

Reviews in the press

Anonym, Die Ausstellung der Kandler'schen Gemälde, Prager Zeitung XXVI, 1850, č. 205, 30. 8., s. 2

pdf
Keywords
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password