Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “” v kategorii Místa konání.
01

1821 Výstava Akademie v Praze
1824 Výstava Akademie v Praze
1832 Výstava uměleckých děl v Praze
1836 První výstava Krasoumné jednoty
1840 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1841 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1844 Výstava Spolku německých architektů a inženýrů
1847 Výstava sochy krále Přemysla Otakara I. a modelu síně Slavína
1849 Stálá výstava Jednoty umělců výtvorných
1852 Výstava jednoho obrazu Louise Gallaita
1867 Umělecká výstava spolku Vesna kutnohorská
1871 Posmrtná výstava soch Václava Levého (Výstava Umělecké besedy)
1875 Výstava díla Josefa Führicha v Liberci
1875 Výstava Josefa Führicha na výroční výstavě v Praze
1880 Výstava Josefa Mánesa
1882 První výstava spolku Mährischer Kunstverein (Moravského uměleckého spolku)
1886 První výstava Galerie Ruch
1886 Výstava Karla Liebschera
1887 Jaroslav Věšín
1887 Retrospektivní výstava Carla Spitzwega
1887 Souborná výstava děl Hanuše Schwaigera
1887 Třetí výstava Galerie Ruch
1896 15. výstava spolku Mährischer Kunstverein
1898 První výstava SVU Mánes
1900 Třetí výstava SVU Mánes
1902 Moderní francouzské umění
1902 Výstava Augusta Rodina
1903 Eduard Veith
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1904 Antonín Slavíček a další (XIV. výstava SVU Mánes)
1904 Eduard Kasparides
1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)
1904 Umění v Praze za Rudolfa II.
1905 Edvard Munch
1905 Hans Temple
1906 Emil Pirchan
1906 Franz Felbinger
1906 Německočeská výstava v Liberci
1907 Francouzští impresionisté
1907 První výstava Osmi
1907 Výstava spolku Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen
1908 Druhá výstava Osmi
1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty
1908 Výstava německých umělců z Čech
1908 Výstava prací Františka Bílka
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella
1909 Výstava projektů z III. soutěže na přestavbu Staroměstské radnice v Praze
1910 Les Indépendants
1910 První výstava sdružení Sursum
1910 Souborná výstava Miloše Jiránka
1911 Petr Brandl 1668–1735
1911 Vereinigung deutschmährischer bildender Künstler
1911 Výstava českých malířek
1911 Výstava zahradních měst

1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes
1912 Druhá výstava sdružení Sursum
1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912
1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců
1913 Výstava mistrovského dřevořezu japonského
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Deutschböhmischer Künstlerbund
1914 Moderní umění
1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných
1919 Náš odboj
1919 Obrazy z bojišť Francie
1920 Druhá výstava Tvrdošíjných
1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1920 Metznerbund 1920
1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty
1920 Výstava obrazů bojišť
1921 Členská výstava Společnosti architektů
1921 Členská výstava Spolku posluchačů Vysoké školy architektury
1921 Dar umělců k XII. sionistickém kongresu
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Ruští legionáři – výtvarníci
1921 Sudetendeutsche Künstler
1921 Tvrdošíjní a hosté
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1922 První jarní výstava
1922 První výstava Oktobergruppe
1923 Bazar moderního umění
1924 Výstava nového umění
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1925 Souborná výstava Václava Špály
1925 Staří mistři z moravského soukromého majetku
1925 Výstava obrazů Emila Filly
1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)
1926 Posmrtná výstava Jana Štursy
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Třetí výstava Devětsilu
1926 Výstava Kurta Schwitterse
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1927 Výstava severních Čech
1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst
1928 Palestina v obrazech
1928 Skupina Junge Kunst
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1929 Japonské a čínské současné umění (LI. Výstava Jednoty umělců výtvarných)
1929 Výstava sdružení Prager Secession
1930 Antonín Pelc
1930 Mezinárodní umělecká výstava v Karlových Varech 1930
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století

1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění současné Francie
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1931 Výstava moderních pražských umělců
1931 Výstava proletářského bydlení
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Ludwig Blum
1932 Výstavy bydlení – stavba osady Baba
1933 František Tkadlík
1933 Portrét od 16. do poloviny 19. století
1934 Georg Kars
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Portrét 1850–1930
1934 Výstava fotomontáží Hannah Höch
1934 Výstava Marca Chagalla
1934 Výstava moravsko-slezských umělců
1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 László Moholy-Nagy
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1935 Stavba měst
1935 Výstava architektury, bydlení a urbanismu (VABU)
1935 Výstava skupiny Kvart
1936 Mezinárodní výstava fotografie
1936 Sudetoněmecká žena ve výtvarném umění
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1936 Zdeněk Pešánek
1937 Bedřich Feigl
1937 Němečtí expresionisté
1937 Sudetoněmecká výstava
1937 Výstava starého i moderního čínského umění
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Fotografie
1938 Postavy českých dějin
1938 Pražské baroko 1600–1800
1940 Výstava Jana Baucha
1940 Za novou architekturu
1941 Konfrontace
1943 Výstava obrazů, plastik a fotografií
1945 Konfrontace II
1945 Městské veduty Václava Hollara
1945 Skupina 42
1945 Toyen
1946 Josef Istler
1946 Josef Lada
1946 Kresby a grafika Františka Kupky
1947 Monumentální Mikoláš Aleš
1948 Čeští klasikové 19. století
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1950 Výstava životního díla sochaře Jana Štursy

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo