Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Search results

Search results in the exhibition database for “architecture” in the category Klíčové slovo.
01

1844 Exhibition of the Association of German Architects and Engineers
1906 German-Czech Exhibition in Liberec (Reichenberg)
1909 Exhibition of the German Society for Garden Cities
1909 Exhibition of Architectural Designs from the 3rd Competition for the Reconstruction of the Old Town Hall in Prague
1911 The Garden Cities Exhibition
1912 The Second Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1912 The First Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1913 The Third Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1914 The Fourth Exhibition of the Skupina výtvarných umělců (Fine Arts Group)
1914 Modern Art
1920 Metznerbund 1920

1921 Členská výstava Společnosti architektů
1921 Sudetendeutsche Künstler [Sudeten German Artists]
1921 Tvrdošíjní a hosté
1923 Bazar moderního umění
1925 The First Exhibition of the Association of South Bohemian Artists
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1927 Exhibition of North Bohemia
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst [Exhibition of Sudeten German Art]
1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1930 Hundred Years of Czech Art 1830–1930
1931 Výstava proletářského bydlení

1932 Contemporary Architecture in the USSR
1932 Výstava Sdružení západočeských výtvarných umělců a Sdružení jihočeských výtvarníků
1932 Výstavy bydlení – stavba osady Baba
1933 Výstava Slovenska
1935 Building Cities
1935 Exhibition of Architecture, Housing and Urban Planning (VABU)
1935 Exhibition of the Kvart Group
1937 Sudeten German Exhibition
1938 Pražské baroko 1600–1800
1940 Za novou architekturu
1942 People’s Apartment

01
Log in

Information about who is the administrator of user accounts and who to contact when there is a problem.


Forgotten password