Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “Arne” v kategorii Recenzent.
01

1871 Posmrtná výstava soch Václava Levého (Výstava Umělecké besedy)
1880 Výstava Josefa Mánesa
1886 První výstava Galerie Ruch
1886 Výstava Karla Liebschera
1896 Výstava cyklu obrazů Anny Costenoblové
1898 První výstava SVU Mánes
1902 Moderní francouzské umění
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)
1907 Francouzští impresionisté
1907 První výstava Osmi
1908 Druhá výstava Osmi
1908 Výstava prací Františka Bílka
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella

1910 Les Indépendants
1912 Druhá výstava sdružení Sursum
1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Moderní umění
1920 Výstava obrazů bojišť
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1926 Posmrtná výstava Jana Štursy
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1927 Výstava severních Čech
1927 Výstava Zdenky Burghauserové
1928 Skupina Junge Kunst

1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1931 Umění současné Francie
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Postavy českých dějin
1941 Konfrontace
1945 Konfrontace II
1948 Čeští klasikové 19. století
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo