Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “Karel” v kategorii Recenzent.
01

1885 Kolektivní výstava děl bratří Karla a Adolfa Liebscherů v Praze
1886 První výstava Galerie Ruch
1886 Vasilij V. Vereščagin
1886 Výstava Karla Liebschera
1887 Jaroslav Věšín
1887 Souborná výstava děl Hanuše Schwaigera
1887 Třetí výstava Galerie Ruch
1898 První výstava SVU Mánes
1900 Třetí výstava SVU Mánes
1902 Moderní francouzské umění
1902 Výstava Augusta Rodina
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1904 Antonín Slavíček a další (XIV. výstava SVU Mánes)
1904 Joža Uprka (XI. výstava SVU Mánes)
1905 Edvard Munch
1906 67. výroční výstava Krasoumné jednoty
1907 Francouzští impresionisté
1907 První výstava Osmi
1908 Druhá výstava Osmi
1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty

1908 Výstava prací Františka Bílka
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella
1910 Deutschböhmischer Künstlerbund
1910 Les Indépendants
1910 Souborná výstava Miloše Jiránka
1911 Petr Brandl 1668–1735
1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes
1912 Druhá výstava sdružení Sursum
1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 Rudolf II.: Umění na jeho dvoře 1612–1912
1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Moderní umění
1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných
1920 Druhá výstava Tvrdošíjných
1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Tvrdošíjní a hosté

1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1925 Souborná výstava Václava Špály
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Třetí výstava Devětsilu
1928 Alfons Mucha: Slovanská epopeje
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1928 Výstava soudobé kultury v Československu
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Soudobá architektura SSSR
1932 Výstavy bydlení – stavba osady Baba
1933 Výstava Slovenska
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Fotografie
1945 Konfrontace II
1946 Umění republikánského Španělska
1947 Obrazy národních umělců SSSR
1948 Slovanská zemědělská výstava

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo