Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “Josef” v kategorii Recenzent.
01

1880 Výstava Josefa Mánesa
1898 První výstava SVU Mánes
1903 Josef Mánes (VIII. výstava SVU Mánes)
1907 Francouzští impresionisté
1908 Druhá výstava Osmi
1908 Jubilejní výstava Krasoumné jednoty
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella
1910 Deutschböhmischer Künstlerbund
1910 Les Indépendants
1910 Souborná výstava Miloše Jiránka
1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes
1912 Druhá výstava sdružení Sursum
1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
1912 První výstava Skupiny výtvarných umělců
1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Moderní umění
1918 A přece! Výstava několika tvrdošíjných
1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1920 Posmrtná výstava Bohumila Kubišty
1920 Výstava obrazů bojišť
1921 Členská výstava Spolku posluchačů Vysoké školy architektury
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Tvrdošíjní a hosté
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921

1922 První jarní výstava
1922 První výstava Oktobergruppe
1923 Bazar moderního umění
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1925 Souborná výstava Václava Špály
1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)
1926 Posmrtná výstava Jana Štursy
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Třetí výstava Devětsilu
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1927 Výstava skupiny Metznerbundu Oktobergruppe
1927 Výstava Zdenky Burghauserové
1928 Alfons Mucha: Slovanská epopeje
1928 Skupina Junge Kunst
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1929 Výstava sdružení Prager Secession
1930 Antonín Pelc
1930 Sto let českého umění 1830–1930
1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století
1931 Umění současné Francie
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Soudobá architektura SSSR
1932 Výstava Sdružení západočeských výtvarných umělců a Sdružení jihočeských výtvarníků
1933 František Tkadlík

1933 Výstava Slovenska
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Výstava Martina Benky ve Výstavní síni Elánu
1934 Výstava moravsko-slezských umělců
1934 Zdeněk Rykr, Pryč!
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1935 Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. st.
1936 Výstava japonských obrazů klasických i moderních
1936 Zdeněk Pešánek
1937 Dnešní Mánes
1937 Němečtí expresionisté
1937 Souborná výstava Georges Karse
1937 Výstava starého i moderního čínského umění
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Fotografie
1938 Postavy českých dějin
1940 Výstava Jana Baucha
1940 Za novou architekturu
1946 Josef Istler
1946 Josef Lada
1947 Obrazy národních umělců SSSR
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo