Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820 – 1950

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání v databázi výstav pro výraz “V.” v kategorii Recenzent.
01

1841 Výstava Společnosti vlasteneckých přátel umění
1875 Výstava Josefa Führicha na výroční výstavě v Praze
1886 Výstava Karla Liebschera
1887 Souborná výstava děl Hanuše Schwaigera
1898 První výstava SVU Mánes
1900 Třetí výstava SVU Mánes
1902 Moderní francouzské umění
1904 Antonín Slavíček a další (XIV. výstava SVU Mánes)
1905 Edvard Munch
1908 Výstava prací Františka Bílka
1909 Soubor děl sochaře Emila A. Bourdella
1910 Les Indépendants
1910 Souborná výstava Miloše Jiránka
1911 XXXV. členská výstava SVU Mánes
1912 Druhá výstava sdružení Sursum
1912 Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců
1913 Třetí výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Čtvrtá výstava Skupiny výtvarných umělců
1914 Moderní umění
1919 Náš odboj
1919 Obrazy z bojišť Francie

1920 Jubilejní výstavy Josefa Mánesa
1921 Členská výstava Společnosti architektů
1921 I. výstava Kruhu výtvarných umělkyň
1921 Tvrdošíjní a hosté
1922 Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906–1921
1922 První jarní výstava
1923 Bazar moderního umění
1925 První výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1925 Souborná výstava Václava Špály
1925 Staří mistři z moravského soukromého majetku
1925 Výstava obrazů Emila Filly
1926 Boris D. Grigorjev (CVII. výstava SVU Mánes)
1926 Souborná výstava Jana Kotěry
1926 Výstava sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska „Scholle“
1928 Alfons Mucha: Slovanská epopeje
1928 Ausstellung für sudetendeutsche Kunst
1928 Skupina Junge Kunst
1928 Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen
1930 Antonín Pelc
1930 Obrazy a sochy z brněnského soukromého majetku (1850–1930)
1930 Sto let českého umění 1830–1930

1930 Výstava židovských umělců 19. a 20. století
1931 Eugen Kahler – životní dílo
1931 Umění současné Francie
1931 Umění Tibetu, Mongolska a současné Číny (161. výstava SVU Mánes)
1932 Jubilejní výstava díla Emila Filly
1932 Ludwig Blum
1933 Portrét od 16. do poloviny 19. století
1934 Mezinárodní výstava karikatur a humoru
1934 Portrét 1850–1930
1934 Výstava Marca Chagalla
1935 Emil Filla – Černošská a tichomořská plastika ze sbírky Joe Hlouchy
1935 Francouzské moderní sochařství
1935 První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1938 Česká tradice v 19. století
1938 Fotografie
1938 Postavy českých dějin
1938 Pražské baroko 1600–1800
1940 Výstava Jana Baucha
1940 Za novou architekturu
1948 Čeští klasikové 19. století

01
Přihlásit

Informace o tom, kdo je správcem uživatelských účtů a na koho se obrátit když bude problém.


Zapomenuté heslo